En bra start och Ung Företagsamhet i nyskapande samarbete

En bra start och Ung Företagsamhet Gävleborg ska från och med nu jobba tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för ungdomar i regionen att starta och driva eget företag. Samarbetet kommer främst att ske inom området Första jobbet där syftet är att fler ungdomar i Gävleborgs region ska komma ut i praktik, jobb eller start av eget företag.


 - En grundläggande idé i En bra start handlar om att förstärka andra som gör bra saker för att det ska bli bättre i vår region, säger Johan Cahling, vice klubbdirektör i Brynäs IF. Ung Företagsamhet Gävleborg är en av landets främsta på det här området och tillsammans vill vi nu göra det ännu bättre och starkare.

Ung Företagsamhet i Gävleborg är en ideell organisation som arbetar med att få in entreprenörskap som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. De arbetar bland annat med UF-företagande på gymnasiet och ett Alumni-nätverk bestående av före detta UF-företagare.

- Jag tror att vi kan få bra utväxling i samarbetet, säger Hanna Engström Löwenborg, regionchef för Ung Företagsamhet Gävleborg. Vi kommer att kunna utöka våra respektive nätverk och nå både fler ungdomar, och fler företag och nätverk i vår region. Det kan verkligen bli ett gynnsamt samarbete åt bägge håll.

Tillsammans ska En bra start och Ung Företagsamhet Gävleborg bland annat jobba för att stärka UF Alumni Gävleborg genom att skapa naturliga mötesplatser mellan Brynäs IF:s nätverk och Ung företagsamhet, skapa aktiviteten Ledare för en dag och stötta blivande unga företagare. Samarbetsavtalet mellan En bra start och Ung Företagsamhet Gävleborg har skrivits på tre år.