”En fantastisk möjlighet för både klubben och ungdomar i Sandvikens kommun”

Hockey för alla är en aktivitet som möjliggör för barn och unga att testa på skridskor och hockey, där utrustning finns att låna och ledare finns på plats. Det är en möjlighet att ge fler barn ett aktivt liv. 

 

Genom Hockey för alla arbetar En bra start för att göra det möjligt för fler barn att testa åka skridskor och testa på ishockey. Barnen ska ha möjligheten att testa utan avgifter, krav på förkunskaper, prestation eller eget material och att det alltid ska vara ledare på plats. En bra start delar tillsammans med Brynäs IFs huvudpartner Bauer varje år ut kompletta hockeyutrustningar till föreningar för att de ska ge barnen möjlighet att prova på.

I början av december 2017 delade Bauer och En bra start ut utrustning ut till Sandvikens IK i Sandviken. Utrustningarna ska finnas hos Sandvikens IK för att barn ska kunna låna och testa på skridskor vid organiserade tillfällen tillsammans med ledare.

-Det här är en fantastisk möjlighet för både klubben och alla ungdomar i Sandvikens kommun, jag är väldigt positiv. Nu kan vi få flera ungdomar att röra på sig, även de som kanske inte har provat på ishockey eller bandy, säger Markus Baggström från Sandvikens IK.

Föreningar som får utrustning av En bra start åtar sig uppdraget att möjliggöra för barn i närområdet prova på skridskor och hockey. Utrusning som lämnas ut av En bra start, Brynäs IF, är; Skridskor, armbågsskydd, halsskydd, hjälmar med galler, handskar och ishockeyklubbor.

-Utrustningen ger möjlighet för minst 30-tal barn att testa på skridskor och hockeyutrustning samtidigt, vi hoppas att utrustningen ska användas mycket av både skola och klubben, säger Alexander Bäcklin aktivitetsansvarig En bra start.En bra start är ett verksamhetsområde i Brynäs IF.
En bra start utgår i allt sitt arbete utifrån Barnkonventionen, med fokus på följande artiklar:

• Artikel 3: Utgår från barnets bästa • Artikel 12: Barns rätt till åsiktsfrihet och rätten att bli hörd • Artikel 28: Barns rätt till utbildning • Artikel 31: Barns rätt till lek, vila och fritid

En bra starts övergripande mål är att Öka kunskapen om barn och ungas rättigheter utifrån barnkonventionen och bidra till att den efterlevs.

Barnkonventionens 31:a artikel påvisar att ”Varje barn har rätt till lek, vila och fritid”. Ett effektmål på lång sikt för En bra start är att en ökad andel barn upplever ett aktivt liv. Aktiviteter som ordnas inom ramen för En bra start måste vara tillgängliga för alla barn. Det innebär att det inte får finnas några hinder för ett barn att delta, vare sig ekonomiskt eller praktiskt.

Hockey för alla är en aktivitet som möjliggör för barn och unga att testa på skridskor och hockey, där utrustning finns att låna och ledare finns på plats. Det är en möjlighet att ge fler barn ett aktivt liv.

En bra start leder själva veckogrupper med Hockey för alla samt anordnar aktiviteten vid enstaka och specifika tillfällen för särskilda grupper. För att fler hockeyföreningar ska ha möjlighet att erbjuda hockey för alla för barn i sitt närområde erbjuder En bra start, Brynäs IF, andra föreningar utrustning för aktiviteten Hockey för alla.