Välkommen till en sprakande dag i Gavlerinken

Playday 30 oktober

Här kan du ladda ner affischen till dagen med viktig information. Playday februari 2018_affisch.pdf

Playday är en aktivitet inom Lek & Aktivitet, ett verksamhetsområde inom En bra start

Barnkonventionens 31:a artikel påvisar att ”Varje barn har rätt till lek, vila och fritid”.

Syftet med Playday är att barn i Gävle med omnejd ska få en rolig och upplevelserik dag i Gavlerinken Arena, tillsammans med föreningslivet i vår region. Barnen får möjlighet att utan kostnad prova många olika aktiviteter under samma tak, där man inte behöver ha några förkunskaper, egen utrustning eller anmäla sig i förväg. Ett mer långsiktigt syfte är att våra Playdays ska bidra till att fler barn hittar en fritidssysselsättning hos en förening som passar dom.

Målet med PLAYDAY är att bidra till att

  • barn rör på sig och är aktiva
  • stärka gemenskapen mellan barn
  • föreningslivet i vår region får en chans att visa upp sig

Hur går det till?

Playday anordnas en dag på höst- respektive sportlovet i Gavlerinken Arena och vänder sig till barn upp till och med 17 år. Inför varje Playday informerar En bra start om datum och öppettider i Brynäs IF:s olika kanaler som exempelvis hemsidan.

Föreningar som är intresserade av att delta på en Playday kontaktar Kristian Nervik Nilsen eller Alexander Bäcklin i En bra start.