Brynäs IF inleder samarbete med IK Sätra

Brynäs IF och IK Sätra kommer att samarbeta inom ramen för En bra start. Det kommer bland annat innebära flera prova-på-aktiviteter för barn och ungdomar i stadsdelen Sätra i Gävle.

Nu är det klart att Brynäs IF och IK Sätra kommer att samarbeta inom ramen för En bra start. Samarbetet mellan klubbarna innebär att de tillsammans ska arbeta för att skapa ett socialt hållbart samhälle i stadsdelen Sätra.

Stadsdelen Sätra har redan idag en stor mångfald av fritidsaktiviteter med IK Sätra som nav. Förutom olika idrottsaktiviteter driver även IK Sätra fritidsgården Treffen där upp emot 1000 ungdomar aktiverar sig. Redan idag finns det ett etablerat samarbete mellan olika aktörer i stadsdelen, och nu kommer även En bra start att arbeta tillsammans med IK Sätra för att fortsätta utveckla utbudet av fritidsaktiviteter för barnen. Sätra är också ett av de områden som Gävle kommun har pekat ut som ett prioriterat område för En bra start att verka i.

IK Sätra har fått pengar från Gävle kommun för att öka integrationen i stadsdelen. Ett sätt att göra det är att nå ut till alla de barn och ungdomar som idag inte är engagerad i någon förening, och därför inte har någon organiserad fritidsaktivitet att delta i. Under läsåret har IK Sätra skickat ut en enkät via skolor till alla elever. Resultatet från enkäten visar att det finns ett stort intresse bland barnen och ungdomarna i Sätra att få testa på olika idrotter och kulturaktiviteter. Enkäten visar också vad ungdomarna helst vill göra och det är där som IK Sätra och En bra starts arbete börjar.

- Det känns jättespännande och mycket roligt att vi nu kan göra detta tillsammans med Brynäs IF och En bra start, säger Tore Åberg, ordförande i IK Sätra. Tillsammans kommer vi att kunna göra något riktigt bra för alla barn och ungdomar i Sätra, och bygga upp en långsiktig verksamhet som har alla möjligheter för att fortsätta utvecklas. Nu är det bara att köra!

En bra start och IK Sätra kommer nu att arbeta för att barn och ungdomar ska få testa på fler olika fritidsaktiviteter i stadsdelen. Redan i sommar inleds arbetet med spontanfotboll, dit vem som helst får komma utan att det kostar eller att det finns några krav på utrustning. En bra start kommer också att komplettera med aktiviteter under Treffens ”Sommar i  Sätra”. Senare i höst och i vinter fortsätter arbetet med bland annat spontan-teater och Hockey för alla. Hockey för alla kommer att genomföras två gånger i veckan tillsammans med IK Sätra på Gavlerinken Arena. Samarbetet kommer även att omfatta aktiviteter med Brynäs IF:s herr- och damspelare på plats i Sätra och i Gavlerinken Arena.

De aktiviteter som valts ut är ett axplock och ligger som grund för arbetet i området. Samarbetet mellan klubbarna är långsiktigt och utvecklingsmöjligheterna de kommande åren är mycket stora. Tanken är att utöka med allt fler prova-på-aktiviteter längre fram.

- Det känns kul och häftigt att få samarbeta med IK Sätra. Det här är ett bra exempel på hur En bra start ska jobba, säger Johan Cahling, verksamhetsansvarig för En bra start. Vi ska vara en kompletterande aktör till det som redan görs bra. Det här samarbetet har alla möjligheter att bli långsiktigt där vi båda kan bidra med det vi är bra på. Vi jobbar med kvalitet framför kvantitet, och det viktiga för oss är att vi bygger hållbart för framtiden. Hela tiden med barnens bästa i fokus.