Gästföreläsning

Ledarskapsakademin anordnar en öppen gästförelsäning per termin, till vilka vi bjuder in ledare för barn och unga. Vid de här träffarna har vi intressanta inspirationsföreläsare inom ett aktuellt ämne på plats.

Kommande föreläsning

Mer ifnormation kommer snart om gästföreläsningen hösten 2017.

 

Tidigare föreläsningar

 Våren 2017

Föreläsning med Johan Falby 


Hösten 2016

Föreläsning av Lars H Gustafsson och Unicef Sverige

 

Hösten 2015

Föreläsning med Gillis Herlitz 

Vår och höst 2015

Inspirationsföreläsning med Jim Thuresson