Tjejer för tjejer

Tjejer för tjejer

Inom ramen för En bra start arbetar Brynäs damlag med konceptet Tjejer för tjejer med syfte att stärka tjejer i Gävles självkänsla. Det sker i samarbete med  Gävleborgs idrottsförbund.

Idrottsförbundet anordnar träffar för spontanidrott som riktar sig till enbart tjejer. En gång i månaden är spelare från Brynäs damlag med i aktiviteten som ledare och förebilder. Gemenskap i samband med spontanidrott stärker både självkänsla och hälsa hos tjejer i Gävle.