Skolsamverkan

Varje barn har rätt till utbildning
Barnkonventionen, artikel 28

När fler vuxna finns till hands för barnen bidrar det till en tryggare och lugnare skolmiljö. Likaså när externa aktörer kan komma till skolan och bekräfta det som pedagogerna arbetar med varje dag för att elever ska klara sin skola, vara aktiva och röra på sig, äta bra och bidra till ett gott klimat på skolan.

Därför kompletterar En bra start skolor och fritidsverksamheter i Gävle med vuxna förebilder på olika sätt. Brynäs IF:s herrlag träffar elever varje vecka i fritidsverksamheterna på  Lillhagsskolan, Lilla Sätraskolan, Sörbyskolan, Staffansskolan och Ludvigsbergsskolan. Vid spelarbesöken uppmuntras eleverna till läxläsning, rörelse och fysisk aktivitet på skolområdet och spelarna finns där för vardagliga samtal med barnen.

Kompissnack är ett koncept där Kristian och Alex från En bra start besöker skolklasser och för en dialog om hur man är en bra kompis och en förebild för varandra samt vikten av utbildning och hälsa. Det här görs med hjälp av värderingsövningar och reflektioner tillsammans med eleverna. Syftet är att som extern aktör bekräfta det som skolan vill förmedla och arbetar med varje dag och på så sätt förstärka budskapet. Kompissnack arrangeras och förbereds utifrån respektive verksamhets/skolklass önskemål och behov. I slutändan vill vi med kompissnacken bidra till en lugnare och tryggare skolmiljö där elever trivs och får bästa förutsättningarna att klara skolans kunskapskrav.

Varje år arrangerar En bra start Barnkonventionens dag, i syfte att inspirera både elever och pedagoger att lära mer om och arbeta för att barns rättigheter blir kända och tillgodosedda. 

Kompissnack med En Bra Start

En av verksamhetsdelarna i En Bra Start är Skolsamverkan där vi bland annat arbetar med Kompissnack.

Kompissnack besöker varje år en rad skolor i Gävle. Där möts skolelever och ledare för att snacka om hur man blir en bra kompis. Prat och lekfulla övningar visar vägen till en bättre skolmiljö och ett schysstare kompisskap.

För mer information om Kompissnack, kontakta alexander.backlin@brynas.se