Våra medarbetare

 

 

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet

I allt vi gör utgår vi från vad som är bäst för barnen.
Barnkonventionen, artikel 3.

 

 

 

 

 


Pernilla Dalborg
Verksamhetschef
En bra start
pernilla.dalborg@brynas.se

       

 

Kristian Nervik Nilsen
Aktivitetsansvarig
kristian.nilsen@brynas.se

  

Alexander Bäcklin
Aktivitetsansvarig
alexander.backlin@brynas.se
Caroline Markström

Projektledare
caroline.markstrom@brynas.se