Våra partners

Våra partners är avgörande för En bra starts utveckling. De är med och möjliggör att vi kontinuerligt kan utveckla verksamheten. Det är tillsammans med alla våra partners som vi kan göra en bra verksamhet för alla barn.

En bra start har både Huvudpartners och Officiella partners som stödjer oss och är med och driver verksamheten framåt.

Huvudpartners är medlemmar i styrgruppen för En bra start och är därmed också delaktiga i den strategiska utvecklingen av hela verksamheten.

Våra Officiella partners är delaktiga i utvecklingen och genomförandet av enskilda delområden och aktiviteter i verksamheten.

Dessutom finns ett antal samarbetspartners som samarbetar med oss ute i de olika verksamheterna.