Social partner

Som världens första hockeyklubb skrev Brynäs IF 2013 ett långsiktigt samarbetsavtal med världens ledande barnrättsorganisation UNICEF. Brynäs IF tillhör därmed den lilla grupp av utvalda idrottslag som samarbetar med UNICEF, där bland annat fotbollsklubbarna Manchester United och FC Barcelona sedan tidigare ingår.

Den gemensamma utgångspunkten för samarbetet är att arbeta för alla barns rättigheter och att bidra till att barnkonventionen efterlevs. Tillsammans vill vi skapa en förebild för hur en idrottsförening i en stad kan arbeta för att fler barn ska få en bra start i livet både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

 Brynäs IF garanterar minst en miljon kronor per år under de fem år som samarbetet pågår. Pengarna kommer att gå till att utveckla UNICEFs verksamhet med lek och rekreation bland några av de mest utsatta barnen i världen.

Genom samarbetet stärker vi varandras arbete och varumärken.