Vägen in

De senaste 15 åren har arbetslösheten bland unga i Gävle och Gävleborg ökat. Trots att trenden har börjat vända, ligger Gävleborg fortfarande bland de högst upp på listan för ungdomsarbetslöshet i Sverige.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen jobbar En bra start för att få ut fler arbetslösa ungdomar i praktik. Att motivera unga, arbetslösa människor på en praktikplats är att göra en samhällsinsats. Vi hjälper ungdomarna med en första rad på sitt CV och de får värdefull erfarenhet i hur det fungerar på en arbetsplats. Erfarenhet som de har stor nytta av på sin vidare väg in i arbetslivet.

En bra start har tagit fram en egen praktikmodell som bygger på att företagen kontinuerligt har minst en praktikant på plats. En praktikplats varar i tre månader. Det betyder att företaget tar emot två-fyra praktikanter per år. Utvärdering sker kontinuerligt under processen.

Genom att samarbeta med Brynäs IFs unika företagsnätverk kan vi få ut betydligt fler ungdomar i praktik och på så sätt bidra till att stärka ungdomars självkänsla samtidigt som vi bidrar till minskad arbetslöshet.

När en praktikplats leder till att företagen får nya perspektiv och ungdomarna nya erfarenheter har vi lyckats. Ett extra plus blir det om vi lyckas hjälpa unga till varaktig anställning, eller till vidareutbildning.

Hjälp oss bidra till minskad arbetslöshet och var med och gör en samhällsinsats!

Läs mer om En bra starts praktikmodell