Praktikmodellen


Introduktion av nya praktikanter på Länsförsäkringar Gävleborg, från vänster: Serwa Hamad, En bra start, Johanna Lindblad, Komvux, Avin Salih Mustafa, En bra start, Magnus Bigenius, HR-chef Länsförsäkringar Gävleborg, Amr Salhe, En bra start


Att motivera unga, arbetslösa människor på en praktikplats är att göra en samhällsinsats. Vi hjälper ungdomarna med en första rad på sitt CV och de får erfarenhet som de har stor nytta av på sin vidare väg in i arbetslivet.

Vårt fokus är att förflytta ungdomen från ett liv utanför arbetslivet till en gemenskap på en arbetsplats. På så sätt utvecklar vi individer och förbereder dom för livet och arbetslivet och bidrar till att stärka ungdomars självkänsla samtidigt som vi bidrar till minskad arbetslöshet.


Vi har alltid minst en ungdom på praktik

De företag som väljer att arbeta efter vår modell kommer varje år att ha minst två praktikanter på plats. Varje praktikomgång är tre månader lång, och vi tar emot minst en på våren och en på hösten. Efter tre månaders praktik har vi tillsammans förstärkt en ungdoms start i arbetslivet och ökat deras chanser till anställning eller vidareutbildning.

Utvärdering sker kontinuerligt under processen tillsammans med Arbetsförmedlingen och vi företag som tar emot praktikanter blir bollplank till varandra för att hela tiden utvecklas och bli bättre.

Vem gör vad? (pdf)
Introduktion av praktikant (pdf)

 

Vi arbetar för att andra ska göra samma sak

En bra start arrangerar inspirationsträffar för företag för att nå ut med modellen till fler företag i Gävle och Gävleborg.

 

Vi skapar mötesplatser

Tillsammans med Arbetsförmedlingen ordnar En bra start mötesplatser där företag och ungdomar kan mötas. Vi har valt formen "speeddating" för våra träffar med ett lyckat resultat.