Skapa större kännedom om miljön, att stärka barns självkänsla och att nå ut till ännu fler barn.

En bra start står inför ett annorlunda verksamhetsår – men också ett fyllt av möjligheter.

— Vi vill utvidga och bli en ännu större aktör, säger Pernilla Dalborg.

Förra läsåret träffade En bra start 12 746 barn under sina Kompissnack på skolor runt om i regionen. I videospelaren ovan kan du se hur det såg ut på ett av dem!

Hela världen påverkas av covid-19.

Det gäller även En bra start – som därför behöver tänka om kring stora delar av verksamheten.

Men med utmaningar kommer också möjligheter.

— Ibland är det bra att tvingas tänka om. Vi får se över hur vi kan göra våra aktiviteter annorlunda vilket också skapar utrymme för att förbättra. Att behöva förändra delar av verksamheten har gett oss möjlighet att växla upp inom andra områden, säger Pernilla Dalborg, verksamhetschef för En bra start.

Bland de saker som blir annorlunda detta verksamhetsår är bland annat aktivitetsdagen Playday samt Barnkonventionens dag. Dagar som under vanliga omständigheter är några av EBS största evenemang.

— Både Playday och Barnkonventionens dag kommer fortfarande bli stora evenemang och bra upplevelser för barnen, men i stället för de stora fysiska träffarna som arrangemangen innebär i vanliga fall så måste vi tänka om, säger Dalborg.

Playday genomförs i vanliga fall på Gavlehovsområdet i anslutning till Gavlehovshallarna och Monitor ERP Arena. Just nu pågår ett arbete, ännu på idéplanet, för att ändra upplägget. Förhoppningen är att jobba med mer stadsdelsnära aktiviteter – med stadsdelsanknutna föreningar – genom att besöka olika stadsdelar i Gävle.

— I stället för att barnen ska söka sig till oss och vår arena vill vi söka oss till barnen. Playday handlar inte om att barn ska börja spela hockey, utan om att få hela föreningslivet i Gävle att blomstra och få barn att hitta en sysselsättning. På det här sättet tror vi att vi kommer nå fler barn. Dessutom blir det enklare för barnen och deras vårdnadshavare att knyta kontakt med den aktiva specifika föreningen där man själv bor.

► Under vårens sportlov besökte 1 000 barn Playday – läs mer om dagen här!

Barnkonventionens dag, dagen för att hylla barn och uppmärksamma deras rättigheter i samhället brukar firas i Monitor ERP Arena tillsammans med artister med syftet att ge barnen en riktig show och upplevelse. De senaste åren har bland annat Molly Sandén, Panetoz och Samir&Viktor varit en del av Barnkonventionens dag. Men i år gör omständigheterna att firandet sker i digital form.

— I stället för ett stort fysiskt firande här i arenan med barn från Gävle, kommer nu även barn från andra delar av regionen kunna följa firandet. Det ger fler barn möjlighet att ta del av och lära sig om bland annat barnkonventionen, vilket ju är bland det viktigaste ett barn har i vårt samhälle, säger Dalborg.

Varje år har En bra start ett tema som genomsyrar sina aktiviteter. Förra året var temat beteende i sociala medier och i år ligger fokus på miljö. Mot sig själv, andra och sin omgivning.

— Temat är miljö kopplat till konsumtion. Hur vår konsumtion påverkar miljön, helt enkelt. Vi har tagit fram olika uppdrag till eleverna som bland annat handlar om det man faktiskt behöver kontra det man vill ha, eller villhöver. Ett annat uppdrag handlar om att minska elevsvinnet av mat samt samla miljökompispoäng. Under hösten fram till det digitala firandet av Barnkonventionens dag 17 november får barnen jobba med uppdragen från oss, där de på olika sätt jobbar för att skapa en bättre miljö.

► Klicka här för att se en film från förra årets firande av Barnkonventionens dag och för att höra UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt prata om dagen!

Playday och Barnkonventionens dag är de enskilt största evenemangen under En bra starts verksamhetsår. Men den aktivitet där EBS träffar allra flest barn är ”Kompissnack”, som aktivitetsansvariga Kristian Nervik Nilsen och Alexander Bäcklin genomför flera gånger i veckan runt om i olika skolor. Förra läsåret träffade EBS 12 746 barn och vad som tidigare genomförts i skolor i Gävle har nu utvidgats till att inkludera skolor i andra kommuner, såsom Ockelbo, Östhammar, Hofors och Sandviken.

— Vi vill utvidga och bli en större aktör i hela regionen. Vi gjorde en kraftsamling redan förra verksamhetsåret med besök på vissa skolor i regionen. I år gör vi dem till en permanent del av En bra start vilket så klart känns helt fantastiskt, säger Dalborg.

Beslutet om att utvidga verksamheten geografisk har gjorts i samråd mellan EBS och partners. Beslutet innebär även att personalstyrkan för EBS utökas.

— Vi har förstärkt EBS med ytterligare en tjänst som kommer att fokusera på regional utveckling. Samhällsutmaningarna som finns bland barn och unga i Gävle finns överallt. Tillsammans med våra partners vill vi jobba för och i hela Gävleborg. Den här nya tjänsten skapar möjligheter för det.

Vi kommer att kommunicera mer informationen kring den nya tjänsten längre fram.

Det är inte bara Nervik Nilsen och Bäcklin som besöker skolor. Det gör i vanliga fall även spelarna i våra representationslag. Men de besöken kommer inte att ske framöver, på obestämd tid. Däremot ser Dalborg och EBS över digitala alternativ för spelarbesöken.

— Vi vet hur mycket spelarbesöken betyder för många barn och vi vill inte ta det ifrån dem. Men det är heller inte möjligt för oss att genomföra dem som vanligt under rådande omständigheter på grund av de restriktioner som hockeyligorna ställer på lagen och på spelarna.

Ett av En bra starts verksamhetsben är EBS Ledare, som bland annat handlar om att skapa goda förebilder för barn. Genom EBS Ledare erbjuder En bra start varje termin gratisutbildningen Ledarskapsakademin. I våras var den tvungen att avslutas i förtid och därför har samma deltagare fått möjligheten att få gå klart utbildningen i höst.

EBS arbetar även för att få ut unga vuxna i arbetslivet. Något som verksamheten kommer att fokusera på extra mycket kommande år, tillsammans med UF (Ung företagsamhet) Gävleborg.

— Vi har ett pilotprojekt på gång där vi utvecklar en ny aktivitet. Om det faller väl ut är det något vi kommer att göra ännu större i framtiden, säger Dalborg och beskriver projektet:

— När vi föreläser för barn pratar vi ofta om självkänsla, att bygga upp och stärka barnen från insidan för att få dem att må bättre i sig själva. Mår man bra, gör man goda saker och val för sig själv och sin omgivning. Det vill vi göra även med lite större barn, för att stärka både deras självkänsla och självkännedom. Tillsammans med UF Gävleborg jobbar vi nu för att kunna stärka entreprenörskapet i regionen och framför allt för att i slutändan hjälpa eleverna att bli anställningsbara och öka sysselsättningsgraden efter gymnasiet. Via ett UF-företag kan vi till exempel hjälpa eleverna att förstå att det är viktigt att våga testa något nytt och att det är okej att göra misstag, kanske kan det till och med vara bra. Vi vill att eleverna ska känna efter och hitta vad som är kul för dem, vilka de är som personer och att det inte är fel att testa sig fram i livet.