Under hösten har En bra start tagit kliv för att bli en större regional aktör.

Nu tar verksamheten även kliv på den digitala fronten.

— Ett sätt för En bra start att nå ut till ännu fler och ytterligare förstärka våra möjligheter att göra skillnad, säger Kevin Johansson, kommunikationschef i Brynäs IF.

Under hösten har En bra start förstärkt verksamheten med en regionalt utvecklingsansvarig för att bli en större aktör i hela Gävleborg och norra Uppland. Målet är att bidra till att skapa en kraft som utmanar traditionella arbetssätt och som utvecklar och sprider nya modeller för att möta aktuella samhällsutmaningar.

Och nu tar verksamheten även kliv på det digitala planet.

Brynäs IF har drivit En bra start som föreningens sociala hållbarhetsarbete sedan 2014 och under åren har nyheter kring verksamheten främst publicerats i Brynäs IF:s kanaler. Det senaste året har En bra start gjort sig mer flexibla genom hemsidan enbrastart.brynas.se samt ett Instagramkonto. Nu fortsätter den resan och En bra start finns numera även på Facebook och LinkedIn.

— I linje med föreningens intensifierade hållbarhetsarbete har vi också initierat en uppgradering av kommunikationen. Vi tillsammans med de partners som finansierar En bra starts verksamhet har en ambition att berätta mer för alla Brynäsare och omvärlden om vad vi gör tillsammans, och vilka goda effekter det genererar. Når vi ut till fler finns ännu större möjligheter att göra faktisk skillnad, säger Kevin Johansson.

I takt med att En bra start etablerat sig och vuxit som verksamhet upplever också både Brynäs IF och En bra start ett ökat intresse för föreningens hållbarhetsarbete.

— Vår vision är att skapa vinnare både på och vid sidan av isen. Vi vill berätta för alla Brynäsare, våra partners, deras intressenter och samtliga företag och privatpersoner med intresse för hållbarhetsfrågor hur vi arbetar för att göra just det – och det är vårt uppdrag att se till att vi finns på plattformar där människor kan ta del av informationen om vad vi gör och varför vi gör det. I led med att det successivt sker upplever vi att fler diskuterar och engageras även av föreningens hållbarhetsarbete, vilket är oerhört glädjande och precis det vi och våra partners strävar mot, säger Johansson.

Att skapa egna plattformar för En bra start kommer inte göra att EBS slutar synas i Brynäs IF:s huvudkanaler utan syftet är att kunna visa upp mer av det dagliga arbetet som sker i verksamheten.

— De här plattformarna är till för att lyfta och ge ännu större möjligheter till att följa den sociala verksamheten mer i vardagen. Följa våra aktivitetsansvariga vid skolbesök, våra spelare när de hälsar på elever, klipp från när vi är på olika evenemang eller sitter i strategiska möten med våra partners, samarbetsföreningar och övriga intressenter. I Brynäs huvudkanaler vet vi att många följer föreningen främst för den sportsliga verksamheten, och vill fortsatt prioritera och föda det engagemanget med den jämställda kommunikation för exempelvis representationslagen dam- och herr som vi bedriver i dag. Kompletterat och förstärkt av den övergripande föreningskommunikationen vi adresserar i de kanalerna. De förstärkta kanalerna för En bra start handlar sammanfattningsvis om att skapa än mer kommunikation för de som specifikt engageras av hållbarhetsfrågor och vill följa primärt En bra start.

Här hittar du En bra start i digitala kanaler:

Webbplats: enbrastart.brynas.se

Instagram: @enbrastart

Facebook: @En bra start

LinkedIn: @En bra start