Under ett helt vanligt läsår träffar vi i En bra start över 8 000 barn i regionens skolor för att utbilda dem i hur det är att vara en bra kompis.

Men det här är inte ett vanligt läsår och precis som många andra verksamheter har vi behövt anpassa oss till en alltmer digital värld.

Våra ”Kompissnack” under våren kommer därför att ske genom digitala utbildningstillfällen. En utmaning men framför allt en möjlighet att nå fler barn än någonsin.

Det första av fyra avsnitt, med fokus på stillasittande, ökad skärmtid och psykisk ohälsa kan du se nedan.