Den rena dräkten skapades i och med att Brynäs IF som första hockeyklubb i världen inledde ett långsiktigt samarbete med UNICEF. Endast loggorna för Brynäs IF, UNICEF och En bra start finns på matchdräkten, vilken därmed också utgör en gemensam symbol för vår verksamhet inom den sociala hållbarhetsdimensionen. 

Den 3 maj kl. 20.00 är det återigen dags för UNICEF:s årliga tv-gala, Världens viktigaste kväll. Brynäs IF och En bra start är givetvis med och stöttar arbetet för barnen, som är båda organisationers utpekade målgrupp. Målet med kvällen är att inspirera fler att bli Världsföräldrar, alltså månadsgivare, och tillsammans vara med och förändra barns liv.

I samband med den stora tv-galan släpper En bra start även sitt tredje av fyra Digitala Kompissnack, som följer UNICEF:s tema med fokus på barnen. Onsdagen den 5:e maj publiceras avsnittet i En bra starts sociala kanaler, vi har döpt det till Världens viktigaste dag.

Helene Brinkenfeldt är chef för företagssamarbeten och filantropi på UNICEF Sverige och är av de starka krafterna som arbetar för barns rättigheter.

– Barnkonvetionen har nu hunnit bli underskriven i 196 länder, det är fantastiskt i sig och vi på UNICEF har ett uppdrag av FN att säkerställa att den efterlevs. Det innebär dels att vi arbetar mot regeringar, att man följer upp och lever enligt barnkonventionen, men också att vi kan ingripa och stötta vid katastrofer genom att vara på plats och hjälpa de barn som råkat ut för katastrofen att få tillgång till stöd, mat, vatten och trygghet, säger Helene.

Hittills har En bra start släppt två Digitala Kompissnack som ersättning till de fysiska Kompissnacken, som pandemin tyvärr har omöjliggjort. Det första publicerades i februari månad precis innan sportlovet och följdes sedan upp av det andra i mitten av mars.

Det första Digitala Kompissnacket sågs av nästan 700 elever och lärare och fick mycket positiv feedback. Då var ämnet ”hemmaspecial” och belyste problematiken med ökad skärmtid, minskad aktiv fritid och den ökade risken för psykisk ohälsa.

Det andra Digitala Kompissnacket sågs av uppskattningsvis lika många och belyste vikten av utbildning. Regionen har en utmaning med låga skolresultat och vi vill fokusera på betydelsen av en lugn och harmonisk klassrumsmiljö som ett verktyg för fler godkända elever. Faktorer som ofta bygger på en dynamik av kärlek och förståelse från både lärare och elever. Vi vet att koncentrationen att lyssna en hel lektion kan vara tuff, kanske blir den ännu tuffare utan en meningsfull aktiv fritid.

Nu är det alltså dags för det tredje digitala kompissnacket och det är med allvar vi blickar mot denna upplaga. Pandemin har drabbat barnen oerhört hårt och arbetet för dem är viktigare än någonsin.

Tillsammans med UNICEF Sverige vill vi än tydligare sätta barns rättigheter i centrum. Under avsnittet kommer vi ta ett djupare grepp om just barnkonventionen och dess betydelse. Många har uppfattningen att barnkonventionen enbart gäller barn i extrem fattigdom, men det handlar precis lika mycket om rätten till delaktighet och att ha inflytande över sin skolgång. En trygg skolgång, som vi nu ser är viktigare än någonsin för att skapa förutsättningar för att alla barn ska få växa upp i en välmående omgivning och med goda framtidsutsikter.

– Utbildning är ett av våra prioritetsområden. Det kanske kan tyckas självklart för barnen i de svenska skolan där man kanske till och med tycker att det är skönt att slippa skolan emellanåt, men för många barn runt om i världen har man inte ens möjlighet att gå i skolan. Vi vet att utbildning är ett viktigt sätt att komma vidare i livet och vill hjälpa fler länder att säkerställa att fler barn har möjlighet till en trygg utbildning, avslutar Helene.

Ta chansen att se det tredje av fyra Digitala Kompissnack i er klass, klockan 11:00 den 5:e maj är det alltså dags. Avsnittet kommer vara tillgängligt på vår hemsida och där har du och din klass även möjlighet att se de två tidigare upplagorna, ifall ni har missat dem. Tipset är att samla er klass, titta på avsnittet tillsammans under en lektion och utifrån avsnittet sedan diskutera våra medföljande reflektionsfrågor.

Reflektionsfrågorna publiceras i samband med avsnittet och mejlas också ut till alla skolor i kommunen. Avsnittet är tillgängligt för alla skolor i Gävleborg och Norduppland och tar också ett tydligare regionalt perspektiv i den här upplagan. Förutom nedslag i Gävle kommun kommer ni också få hälsningar från regionen och ut i världen.

Ta chansen denna Världens viktigaste dag att tillsammans med oss lägga extraordinärt fokus på våra barn och unga!


För att komma till sidan för de Digitala Kompissnacken klickar ni här.
Där kan ni också se det första och andra avsnittet om ni skulle ha missat det.
 
Verksamhetsområdet Kompis riktar sig främst till barnen i årskurs 4 till 6. De Digitala Kompissnacken är vänder sig till barnen i årskurs 3 till 6.