Glädjande siffror i skolornas utvärdering av En bra start

Glädjande siffror i skolornas utvärdering av En bra start

Ett av En bra starts huvudområden är skolbesök. Nu har både elever och lärare utvärderat verksamhetsåret 2019/20 – och svaren visar att En bra starts närvaro för med sig flera positiva och glädjande effekter.

Under En bra starts verksamhetsområde Kompis besöker vi årligen en mängd skolor, klasser, elever och lärare under det vi kallar ”skolbesök”.

Under verksamhetsåret 2019/20 har vi varit på tre orter (Gävle, Hofors, Östhammar), 26 olika skolor, besökt 129 olika klasser och mött totalt 3 623 skolelever vid minst ett tillfälle. Många av dem har vi träffat flera gånger.

I Gävle har En bra start träffat 91 procent av samtliga elever i årskurs 4-6.

Syftet med En bra starts skolbesök är att som extern aktör bekräfta och komplettera det som skolan förmedlar och arbetar med varje dag, och på så sätt förstärka budskapet.

Skolbesöken sker dels genom att En bra starts aktivitetsansvariga Kristian Nervik Nilsen och Alexander Corpeno Bäcklin håller så kallade ”kompissnack” – och dels genom att såväl herr- som damspelare från Brynäs IF kommer på besök. Kompissnacken är en form av interagerande föreläsning med värderingsövningar och samtal om kompisskap – medan spelarbesöken utgår från att vi kompletterar skolor och fritidsverksamheter med vuxna förebilder på olika sätt.

Spelarnas uppdrag under sina besök är att uppmuntra eleverna till läxläsning, inspirera till rörelse och fysisk aktivitet på skolområdet och att finnas där som vuxna förebilder för vardagliga samtal med barnen.

Målet med skolbesöken är att bidra till att stärka gemenskapen mellan barn, skapa en trygg skolmiljö, verka för att barn rör på sig och är aktiva samt att öka barnens motivation att lära.

I enlighet med Brynäs IF:s partnerskap med UNICEF bygger skolbesöken precis som hela En bra starts verksamhet på Barnkonventionen. Skolbesöken vilar på följande artiklar i Barnkonventionen:

Artikel 3: Utgå från barnets bästa

Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd

Artikel 28: Rätt till utbildning

Artikel 31: Rätt till lek, vila och fritid

Ishockey, SHL, Brynäs - Luleå

En bra start vilar på Barnkonventionen och har formats av inspiration från Brynäs IF:s partnerskap med UNICEF.

Skolåret 2019/20 har precis avslutats och därmed satt punkt för säsongens skolbesök. Innan eleverna gick på sommarlov fick de tillsammans med sina lärare utvärdera effekten av En bra starts närvaro.

Svaren visar att både elever och lärare anser att En bra start-besöken för med sig positiva effekter.

Utvärderingsenkäten bygger på svar från elever i årskurs 5 och 6, samt lärare på de skolor En bra start besöker

Elever.

90% anser att det är värdefullt att En bra start kommer till klassen för att ha skolbesöksföreläsningen ”Kompissnack”

72% anser att Kompissnack har hjälpt dem bli en bättre kompis mot andra.

65% anser att Kompissnack har hjälpt dem bli en bättre kompis mot sig själva

64% anser att Kompissnack har hjälpt dem bli en bättre kompis mot miljön

90% anser att de har lärt sig mer om Barnkonventionen och sina rättigheter genom En bra starts Kompissnack

Lärare.

100%  anser att det är bra att En bra start kommer till deras klasser för att ha kompissnack

85% anser att kompissnack ger ett positivt avtryck hos eleverna

100% anser att kompissnack har en positiv påverkan på miljön i klassrummet

95% anser att kompissnack har en positiv på verkan på miljön på rasterna

95% anser att kompissnack fungerar långsiktigt socialt förebyggande

50% använder sig av specifika verktyg eller metoder från kompissnack som underlättar i den dagliga verksamheten

EBS Partners 1x1

En bra starts görs möjligt tack vare investeringar från föreningens största partners.

En bra start och all dess verksamhet möjliggörs tack vare våra partners på föreningens två högsta nivåer av partnerskap: Huvudpartners samt officiella partners.

På huvudnivå är det Länsförsäkringar Gävleborg, Gävle kommun, Sandvik Coromant, Bilbolaget och Bauer.

På officiell nivå är det BillerudKorsnäs, Gävle Energi, Intersport, Clockwork och Gevalia.

Pernilla Dalborg är verksamhetschef för En bra start och gläds åt siffrorna från utvärderingen av skolbesöken under verksamhetsåret.

— Skolbesöken är en stor och viktig del av En bra starts DNA och ett fundamentalt incitament i varför våra partners investerar i vår verksamhet. Därför är det ett både roligt och viktigt kvitto på att vår närvaro är uppskattad av både elever och lärare. Än viktigare att den också för med sig positiva effekter och sätter ett avtryck genom att fungera som just den kompletterande samhällskraft vi har som uttalat mål att vara. Vi vill i samband med att de här siffrorna presenteras tacka samtliga våra fantastiska partners och övriga samarbetsaktörer, inte minst alla grundskolor i detta fall och än en gång understryka att det är tack vare deras insats som vi har möjlighet att verka för att ge barn och unga en bra start i livet.

Fördjupande fakta

Antal orter En bra start haft skolbesök på: 3

Skolor: 26

Klasser: 129

Skolelever: 3 623

Gävle

Lilla Sätra | Klass 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C

Stigslund skola | Klass 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B

Ytterharnäs | Årskurs 4, 5, 6

Solängen skolan | Klass 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C

Vikingaskolan | Klass 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C

Ahlborga | Årskurs 3

Strömsbro skola | Klas 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B

Engelska skolan | Klass 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F

Lillhagen | Klass 4A, 4B

Nya kastet skola | Årskurs 3, 4, 5, 6

Andersbergskolan | Årskurs 5, klass 6B och 6C

Fridhemskolan | Klass 4A, 4B, 5A, 5B

Milboskolan | Klass 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, samt årskurs 6

Gefle Montessori | Årskurs 4, 5, 6

Hagaström | Klass 4A, 4B, 5A, 5B

Sörby skolan | Klass 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B

Hedesunda skola | Klass 4A, 5A, 6A

Prolympia | Årskurs 4, 5, 6, 7, 8, 9

Nynäs | Årskurs 8

Ludvigsberg | Klass 6A, 6B, 6C, 5A, 5B, 5C

Sjöängskolan | Årskurs 5

Östhammar

Kristinelundskolan | Årskurs 4, 5, 6

Öregrund | Årskurs 4, 5, 6

Hofors

Lillåskolan | Årskurs 4, 5, 6

Solberga skolan | Årskurs 3, 4, 5, 6

Värnaskolan | Årskurs 4

Här kan du följa med En bra start ut på ett av säsongens kompissnack!

Under 2019/20 hade vi ett specifikt tema där vi arbetade med att verka för ett mer positivt klimat i sociala medier. Självklart involverade vi då eleverna själva genom att lyssna och låta dem jobba med frågan under hela skolåret.

Den enskilt största höjdpunkten under året var det traditionsenligt firandet av Barnkonventionens dag i Monitor ERP Arena. Där syr vi ihop mixen av Brynäs IF, En bra start och UNICEF och bjuder in drygt 2 000 skolelever till en sprakande heldag. Under höstens firande gästades vi av ingen mindre än stjärnartisten Molly Sandén – som själv delade med sig av sin syn på sociala medier.

En bra start och Brynässpelare vuxenvandrar för att trygga skolavslutningsfirandet

En bra start och Brynässpelare vuxenvandrar för att trygga skolavslutningsfirandet

I kväll, torsdag 11 juni, har många grundskolelever precis haft skolavslutning. Då kommer En bra start och spelare från Brynäs IF att vuxenvandra i centrala Gävle.

Målsättningen är att vi hjälper till att bidra med en lugn och trygg stämning på stan för alla ungdomar som är där, säger Pernilla Dalborg, verksamhetschef för En bra start.

En bra start har precis avslutat verksamhetsårets ”kompissnack” – där våra aktivitetsansvariga Alexander Corpeno Bäcklin och Kristian Nervik Nilsen föreläser om bland annat frågor kring kompisskap och barnkonventionen för grundskoleelever i årskurs 4-6.

Men arbetet för att skapa trygghet och gemenskap för stadens unga fortsätter även efter skolavslutningen.

Exempelvis redan i kväll. Då kommer En bra starts personal tillsammans med fyra spelare, två dam och två herr, från Brynäs IF:s representationslag att vuxenvandra på gatorna i staden.

Pernilla Dalborg, verksamhetschef för En bra start, berättar mer:

Hur kommer det sig att En bra start och spelare från Brynäs IF:s representationslag ska vara med och vuxenvandra? 

— En bra start har målgruppen barn och unga i fokus och därmed deras väl och ve. I vanliga fall hade vi deltagit som tidigare på skolavslutningsevenemanget Stolt & nykter i Furuviksparken, dit många tusen ungdomar från Gävle och dess kranskommuner kommer för att fira sitt begynnande sommarlov. I coronatider blir evenemanget inte av, istället väljer vi att visa vårt engagemang i målgruppen genom att vuxenvandra på stan. Många grundskoleelever kommer röra sig i och omkring centrala Gävle och vi vill vara där de är.

Vad önskar vi uppnå med vår kompletterande insats under kvällen? 

Målsättningen är att vi hjälper till att bidra med en lugn och trygg stämning på stan för alla ungdomar som är där. Många organisationer och frivilliga enar sig under dessa kvällar med studentfiranden och grundskoleavslutningar och vi i Brynäs IF och En bra start vill såklart bidra.

Hur ser du på att vi är den del av den laguppställningen på stan? 

Jag tycker det känns självklart att vi deltar och det går helt i linje med vår verksamhet och det vi vill uppnå. För oss är det viktigt att våra barn och unga känner att de ingår i en gemenskap där dom får utvecklas tillsammans med andra. Vår uppgift är att i samverkan med andra goda krafter och samhällsaktörer stärka känslan av gemenskap på olika sätt. Kvällar som dessa har tidigare tenderat att kunna bli lite stökiga med många ungdomar på relativt liten yta, kanske alkohol och tjafs – ofta till följd av just alkoholbruk. Att finnas närvarande som vuxna förebilder och som ”lugnande inslag” känns rätt.

Vill du läsa med om En bra starts verksamhet gör du det på www.enbrastart.brynas.se eller genom att följa @Enbrastart på Instagram.

Grattis till en fantastisk kväll, Unicef!

Grattis till en fantastisk kväll, Unicef!

Måndagen den 4 maj höll Unicef Sverige den årliga galan. Under världens viktigaste kväll blev 26 127 personer nya världsföräldrar.

Brynäs IF och En bra start applåderar den fantastiska kvällen!

Sedan 2014 har Brynäs IF och En bra start varit en partner till Unicef Sverige.

Tillsammans kämpar vi för barns rättigheter från Gävle, via regionen och Sverige ut i hela världen. Brynäs IF och En bra start finansierar årligen ett Unicefprojekt till ett värde av en miljon kronor, samt donerar tio procent av varje såld matchtröja och använder våra kanaler för att uppmärksamma Unicefs livsviktiga arbete och kämpa för att fler ska bli världsföräldrar.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Vi är stolta över att vara en del av Unicef-familjen som hjälper barn i utsatta delar av världen att kunna överleva och ha möjlighet till ett bättre och tryggare liv.

Du kan läsa mer om kvällen i Unicefs blogg här.

Gevalia donerar 43 000 koppar kaffe genom föreningens samhällsinsats

Gevalia donerar 43 000 koppar kaffe genom föreningens samhällsinsats

Brynäs IF och Gevalia har ett snudd på livslångt partnerskap. Nu gör vi en gemensam insats för Gävle under Coronakrisen – när Gevalia donerar 43 000 koppar kaffe genom föreningens samhällsinsats tillsammans med Matakuten.

Brynäs IF har som tidigare berättat utökat engagemanget i samhället för att hjälpa till under Coronakrisen.

En av pelarna i arbetet är att vara en länk som samlar kraften från föreningens stora nätverk av partners.

Bland annat har vår huvudpartner Länsförsäkringar Gävleborg finansierat matlådor i tre veckors tid, vår huvudpartner Bilbolaget Gävleborg lånar ut gratis fordon för att hantera logistiken, vår huvudpartner Sandvik Coromant bidrar med ideella arbetsresurser — och nu kommer ett kraftfullt bidrag från vår officiella partner Gevalia.

— Genom vårt systematiska samhällsarbete med den sociala verksamheten En bra start har vi byggt ett nätverk av stora och starka partners som precis som oss vill använda sin kraft till att göra positiva saker för fler än sig själva. Det gör dom dagligen på ett fantastiskt sätt genom En bra start , men nu också genom att hjälpa oss och Gävle med riktade insatser under covid-19, säger Johan Cahling, direktör för varumärke och hållbarhet i Brynäs IF.

— Nu ansluter Gevalia också till arbetet, vilket känns både naturligt och glädjande. Det är ett oerhört omtyckt varumärke bland människorna i Gävle, inte minst bland supportrarna till Brynäs IF. När vi kan hitta gemensamma sätt att ge något tillbaka till staden så är vi glada att använda vårt partnerskap till de ändamålen.

Gevalia föddes för precis 100 år sedan, närmre bestämt, 1920 i just Gävle. Gevalia betyder Gävle på latin – och även om verksamheten utvecklats till ett massivt internationellt bolag så finns fabriken och rötterna kvar i vår stad.

Och eftersom vi pratar om just en kaffetillverkare är det förstås genom drycken som hjälpen distribueras.

Gevalia donerar 43 000 koppar som Brynäs IF och En bra start sedan delar ut genom Matakutens nätverk. Det betyder att kaffet, precis som i fallet med matlådorna, kommer att delas ut helt gratis till just de som behöver extra hjälp i vardagen.

Under 100-årsfirandet är det självklart också toppat med Gevalias Limited Edition-upplaga av bolagets jubileumskaffe.

— Hela fabriken här andas Gävle, och det är ett enkelt val för oss att hjälpa till i dessa tider. Att vi dessutom gör det tillsammans med Brynäs IF som är vår långvariga partner sedan hur lång tid tillbaka som helst känns kanon. Kaffet ska gå till de som inte kommer ut ur stugorna eller har det tufft, säger Stefan Belin på Gevalia.

— Just Jubileumskaffet är inspirerat från vårt arv i Gävle och en hyllning till 100 år av härliga kaffestunder tillsammans. Är det några vi vill bjuda det på så är det Gävleborna, speciellt i dessa tider.

 

Restaurangen producerar matlådor till samhället med hjälp av partners

Restaurangen producerar matlådor till samhället med hjälp av partners

Drygt 200 matlådor i veckan, till de som behöver hjälp. Det producerar Brynäs IF:s egen restaurang med hjälp av föreningens partners – där Länsförsäkringar Gävleborg är först ut att stötta initiativet.

Under Coronakrisen samarbetar Brynäs IF och En bra start med Matakuten för att köra ut matlådor, hämta matsvinn på butiker och packa om dessa till matkassar som sedan hämtas ut i verksamhetens lokal.

Parallellt med det håller föreningens lunchrestaurang i Monitor ERP Arena fortsatt öppet, men kan tyvärr inte kan växla ut på maxkapacitet på grund av ett lägre antal lunchgäster än vanligt under pandemin.

Därför har föreningen från och med måndagen den 13 april valt att även aktivera restaurangen i samhällsinsatsen – genom att starta en egen produktionslinje till Matakuten.

Restaurangen kommer på veckobasis att kunna producera drygt 200 matlådor som sedan delas ut gratis till de inom Matakutens nätverk som behöver stöttningen. Exakt antal per vecka baseras på Matakutens behov vid tillfället.

Matakuten är en icke vinstdrivande organisation och matlådorna produceras därmed endast till självkostnadspris. Det finns inget överskott som tillfaller Brynäs IF.

Den ekonomiska möjligheten att använda restaurangen som produktionslinje möjliggörs genom stöd av föreningens partners.

— Vi är oerhört tacksamma för det fantastiska stöd våra partners ger Brynäs IF och En bra start löpande. Nu har vi en möjlighet att ställa om en del av vår restaurangverksamhet för att hjälpa till ytterligare lite till i samhället, och att våra partners då återigen ger oss möjlighet att göra det genom att backa upp det ekonomiskt är vi väldigt tacksamma för, säger Johan Cahling, Brynäs IF:s direktör för varumärke och hållbarhet.

Först ut att finansiera matlådehjälpen är Länsförsäkringar Gävleborg, som finansierar matlådorna i tre veckors tid.

— Att vara mån om varandra, visa tillit och empati är extra viktigt i de här tiderna. Nu gör vi en insats tillsammans där vi delar ut matlådor till utsatta grupper som behöver extra stöd i dessa tider. Huvudpartnerskapet med Brynäs IF och En bra start är en väldigt värdefull del i vårt hållbarhetsarbete över tid, säger Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Gävleborg.

Är du en av personerna som har det tufft just nu och skulle må bra av att få hjälp med mat? Då ska du vända dig till Lasse Wennman på Matakuten.

Telefon: Lars Wennman, 076-006 01 00

E-post: matakuten.gavle@gmail.com

Besök och post: Södra Stapeltorgsgatan 28a, 802 53 Gävle

Öppettider: Tisdag-fredag klockan 12–14 (avvikelser kan förekomma)

Mer information: Hittar du på Matakutens hemsida, http://matakuten.ccproduction.se