Digitalt kompissnack | Del 2 av 4 – utbildning

Digitalt kompissnack | Del 2 av 4 – utbildning

Många har vi sett och har läst exempel på hur man som organisation har tvingats ställa in eller om verksamhet och aktiviteter på grund av omvärldsläget. Uttrycket ställ inte in utan ställ om har blivit vedertaget och samhället har om inte frivilligt tvingats in i den digitala världen.

En verklighet som också blivit ett faktum för En bra start verksamheten under rådande omvärldsläget när möjligheten att träffa barn på skolor har förändrats. En bra start har inte hållit tillbaka med verksamheten för det, tvärtom har verksamheten också tagit sig in i framtiden genom nya digitala och mer tillgängliga lösningar.

Verksamhetsområdet EBS kompis ska ge fler barn förutsättningar ska klara sin utbildning, framförallt genom att bidra till en lugnare och tryggare skolmiljö där barnen stärker sina kunskaper om barns rättigheter. Genom EBS kompissnack vill vi stärka barns och ungas självkännedom, syftet är att förstärka skolans budskap med en annan röst och terminologi på framförandet för att på så vis ses som ett komplement för lärarna. Genom kompissnack träffar En bra start varje år runt 8 000 barn i regionen. Ett normalt år. Med nuvarande omvärldsläge har pandemin givetvis också tvingat En bra starts verksamhet att tänka om och utveckla nya vägar för interaktion med regionens barn.

Från årsskiftet har verksamheten bland annat varje vecka kommunicerat ett kompisuppdrag digitalt. Ett uppdrag som har nått skolorna via våra digitala kanaler och kontakt med skolor. En av skolorna som har arbetat efter konceptet har varit Gävle Montessoriskolan 4A.

– Vi har ett pass på onsdag eftermiddag som passar bra för arbetet. Vi tittar tillsammans och sedan så genomför vi uppdraget som det är beskrivet. Ibland, när det passar, så kan vi bygga ut uppdraget och göra något mer med det. I samband med modersmålsdagen och ordet ”Kompis” på olika språk så fick eleverna ta fram sin dator efter att vi gjort uppdraget gemensamt och söka reda på ytterligare språk och skriva det på ett färgat papper som vi sedan gjorde ett kollage av och satte upp i klassrummet, säger Thomas Langeborg ansvarig lärare och klassföreståndare för klassen.

Målsättningen med kompisuppdragen är att på ett aktuellt, lekfullt och pedagogiskt sätt beröra aktuella ämnen som barnen i sin vardag kan komma i kontakt med. Exempel på uppdrag har varit hur man kan i vardagen röra sig mer, hjälpa till hemma med matlagningen och rocka sockorna för att visa på alla människors olikheter.

– Det blir ett enkelt sätt att återkommande lyfta frågor som har med kompisrelationer, välmående och hälsa att göra. Det ger ett forum för eleverna att prata om dessa saker och ställa sina frågor. Och frågor, det har de i mängder. Eleverna tycker att det är ett roligt arbete där de får chans att prata om och diskutera lite andra typer av frågor än vad de i vanliga fall gör i skolan. Det gör det också mer intressant för dem att någon annan än jag som lärare presenterar uppdragen. Det var också väldigt roligt och spännande när klassens arbete blev omnämnt i en av veckosummeringarna. Då kände de sig som youtube-kändisar, menar Langeborg.

Alexander Corpeno Bäcklin och Kristian Nervik Nielsen har under våren förvandlats från fysiska ledargestalter i klassrummet till skådespelare. Mycket av tiden har gått åt att planera för manusskrivning, rekvisita och innehåll i de digitala insatserna. Förutom kompisuppdrag har också längre kompissnack i sin helhet planerats och genomförts. Under våren, precis innan sportlovet hade den första digitala varianten premiär och nu i skrivande stund är det dags för det andra. Det första kompissancket sågs av nästan 700 elever och lärare och har fått positiv feedback. Då var ämnet ”hemmaspecial” och belyste problematiken med ökad skärmtid, minskad aktiv fritid och den ökade risken för psykisk ohälsa.

– Det är kul och  se vilket positivt gensvar våra aktivteter ger, för oss är alltid barnen det viktigaste och det känns som vi har byggt något för framtiden. Med smarta och smidiga digitala lösningar kan våra kompisverktyg bli ännu mer tillgängliga även om vi så klart saknar att träffa barnen på plats, det är nog lite båda kryddorna som blir vår nya vardag, säger. Kristian Nervik Nielsen som är aktivitetsansvarig i En bra start.

Ett annat populärt uppdrag var då kompisstudion gästades av Carolina Kluft, verksamhetschef för Generation Pep vilka grundades av Kronprinsessparet 2016 och arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Pandemin spås få stora konsekvenser för den social gemenskapen vilket också ligger till grund för vårt välbefinnande. Vi vet också att många av våra barn och ungdomar inte är dem som har bäst stöd för sociala skyddsnät hemma.

Sedan 2014 har Länsförsäkringar varit en viktig huvudpartner för Brynäs IF vilket också innebär en nyckelspelare för utvecklingen av En bra start. Som en viktig del i näringslivet i Gävleborg ser man en stor betydelse av digitala budbärare av ett långsiktig socialt förbyggande trygghetsarbete.

– Som partner är vi både stolta och och glada att Brynäs/En bra start lyckats ställa om verksamheten istället för att ställa in. Precis som att vi alltid satsar på barn och ungdomar för trygghet och ett Gävleborg i hållbar tillväxt så tror vi på kontinuitet här.Så för oss är det jätteviktigt att En Bra Start nu kör digitala aktiviteter med barn och ungdomar under dessa märkliga tider.På så sätt fortsätter vi finnas där för barnens bästa när det för många kanske som bäst behövs, säger Jari Myllykoski, Marknads- och eventkoordinator på Länsförsäkringar Gävleborg.

En av Gävle Kommuns rektorer, Maria Torkkel Schörock välkomnar satsningen och den nya formen på kompissnacken.

– Vi har kontinuerligt använt oss av kompissnack och det har varit uppskattat av både eleverna och personalen. Jag tror eller vi vet ju att utanförskapet är större i en pandemi. Alla blir mer isolerade men de som redan innan pandemin hade en utmaning med att hitta en kompis eller upplevde sig utsatt för dessa ökar detta nu. Även det som händer på nätet är mer utbrett när barnen/eleverna inte träffas fysiskt och när man kan gömma sig bakom en skärm blir också språket och klimatet tuffare och hårdare, säger Maria som är rektor på Vikigaskolan i Bomus.

Skolorna får möjligheten att genom uppdragen använda sig av verktyget i sina samtal med baren om normer och värderingar. Syftet är att uppdragen ska ha en kompletterande kraft att starta samtalet. Det längre kompissnacket som är digitalt blir en lärande form som kompletterar och utvecklar mycket av innehållet som tidigare var fysiskt. Det ska finnas en igenkännings-faktor och här får man se inslag av flera olika karaktärer som symboliserar allt från hemmasittande barn, till lärare och föräldrar. Allt för att katalysera samtalet och identifiera en ”aha-upplevelse” som förhoppningvis leder ett gynnsamt lärandeklimat.

– Vi har använt det fysiska kompissnacket i något högre utsträckning och det handlar nog mer om att vi inte hittat vägen till den digitala formen. Jag tror att vi kan lösa många saker digitalt på så sätt har nu också En bra start blivit mer synligt och det handlar inte bara om kompissnack utan också om mindre uppdrag som skapar en sammanhållning i klasserna när de har ett gemensamt mål. Det kan vi utveckla bygga vidare på. Det ska vi ta tag i avslutar Maria.

Nu är det alltså dags för det andra digitala kompissnacket och förväntan är stor. Temat för det andra avsnittet är utmaningen med de låga skolresultaten och vikten om en lugn och harmonisk klassrumsmiljö som ett verktyg för fler godkända elever. Faktorer som ofta bygger på en dynamik av kärlek och förståelse, från både lärare och elever. Vi vet att koncentrationen att lyssna en hel lektion kan vara tuff, kanske blir den ännu tuffare utan en meningsfull aktiv fritid.

– Klassrumsmiljön är avgörande, det här är vårat sätt att bidra till att samtalet aldrig tar slut kring normer och värderingar. Vi måste hela tiden påminna oss själva så blir den goda kompisen mot oss själva, andra och miljön runt om oss. avslutar Kristian Nervik Nielsen.

Kompisuppdrag
Uppdrag: Visningar Youtube Visningar insta
Vecka 3 Nalle Puh 328 315
Uppföljning 238 258
Vecka 4 Hjälp Playweek 223 240
Uppföljning 292 179
Vecka 5 GFU 219 224
Uppföljning 226 167
Vecka 6 Alla hjärtansdag 220 207
Uppföljning 205 175
Vecka 7 Modersmål 166 202
Uppföljning 98 195
Vecka 8 Klüft 313 229
Uppföljning 105 166
Vecka 9 112 278
Uppföljning 86 180
Vecka 10 Hälsning 93 204
Uppföljning 146 179
Vecka 11 Sockorna 186 340
Uppföljning 85 119
Vecka 12 Våffel 43 49
Kompissnack 1 238 456
3622 4362

Det andra av fyra avsnitt, med fokus på utbildning, låga skolresultat och en trygg skolmiljö kan du se nedan.

Se det första digitala Kompissnacket genom att klicka här!

Playweek: Tredje och sista deltävlingen i trekampen mellan Sverige och Norge – vilka går segrande ur landskampen?

Playweek: Tredje och sista deltävlingen i trekampen mellan Sverige och Norge – vilka går segrande ur landskampen?

Sista deltävlingen är här och inför dagens utmaning står det 1-1 i trekampen mellan Sverige och Norge. Vilka tar hem det i årets Playweek? Få svaret i videospelaren nedan.

Här kan du läsa mer om Playweek!

Klicka på länkarna nedan för att se de andra deltävlingarna.

Deltävling 1!

Deltävling 2!