En bra start och UF Gävleborg samarbetar för att forma framtidens ledare: ”En inspirerande utbildning”

En bra start och UF Gävleborg samarbetar för att forma framtidens ledare: ”En inspirerande utbildning”

Varje höst genomför En bra start projektet ”Ledare för en dag” tillsammans med UF Gävleborg.

För att skapa bättre förutsättningar för unga vuxna i regionen att våga jaga sina drömmar.

— Eftersom vi gärna rekryterar direkt från högskolan så kan samtalet säkerligen hjälpa i kommande rekryteringsinsatser, säger Niklas Oldéen från Monitor ERP Systems och som var en av mentorerna på utbildningen.

Tillsammans samarbetar En bra start och Ung Företagsamhet Gävleborg för att utveckla mötet mellan företag och unga vuxna, som i sin tur leder till att de växer genom ökade kunskaper, erfarenheter och kontakter.

Ledare för en dag är en ledarutbildning för unga före detta UF-företagare som får delta i föreläsningar och workshops om ledarskap. Dessutom får de möjlighet att under en arbetsdag följa en företagsledare inom näringslivet – en unik inblick i hur det är att leda ett företag eller en organisation.

Syftet är glasklart: att inspirera och motivera unga vuxna mot att bli goda ledare i framtiden, att hjälpa dem att hitta vägar ut i arbetslivet och att uppmuntra dem att våga jaga sina drömmar.

— Det var en mycket inspirerande utbildning där alla visade stort engagemang. Det var så roligt att träffa alla dessa energifyllda ungdomar fyllda med idéer. Det bådar gott för framtiden!, säger Ing-Marie Andersson Drugge, fabrikschef vid BillerudKorsnäs och en av mentorerna vid utbildningen.

I år fick utbildningen utifrån rådande omständigheter anpassas till en digital sådan. I stället för att ”skugga” företagsledarna fick deltagarna ta del av en mentortimme där de bland annat diskuterade ledarskap och de utmaningar som kan finnas i både organisationer och entreprenörskap.

— Det gick förvånansvärt bra att ha det digitalt. Att träffas i verkligheten hade varit att föredra, men i dessa tider är det en självklarhet att göra ändringar för att ta ansvar och minska smittspridningen. Jag är imponerad över arrangörerna och att de med så kort varsel kunde ställa om, säger Niklas Oldéen som är Team Manager vid Monitor ERP Systems i Gävle och fortsätter:

— Jag tycker att den här utbildningen är ett mycket bra initiativ för att låta de som är unga i karriären bilda sig en uppfattning av hur det kan vara att jobba som ledare. Jag hade själv UF-företag 2004 och hade gärna varit med på något liknande året efter.

Inte bara deltagarna i utbildningen får ut något av kursen. Som en del av utbytet får företagsledarna ta del av unga, ambitiösa deltagares idéer om ledarskap och organisationsutveckling. De får en större förståelse för vilka utmaningar unga, drivna vuxna står inför och kanske kan de till och med hitta en framtida kollega.

— Jag tror att det är minst lika givande att vara mentor som adept i den här utbildningen, säger Andersson Drugge.

— Jag hade väldigt givande diskussioner om hur den senaste generationen ser på ledarskap och vad de värdesätter hos en arbetsgivare. Det var inspirerande att få se drivet och nyfikenheten som finns hos de unga. Jag möttes av många kloka frågor och funderingar. Eftersom vi gärna rekryterar direkt från högskolan så kan samtalet säkerligen hjälpa i kommande rekryteringsinsatser, säger Oldéen.

Socioekonomisk effektrapport av En bra start 2019-2020 – Så mäter vi samhällsvinsterna vid sidan av isen

Socioekonomisk effektrapport av En bra start 2019-2020 – Så mäter vi samhällsvinsterna vid sidan av isen

Socioekonomisk effektrapport av En bra start 2019-2020 – Så mäter vi samhällsvinsterna vid sidan av isen.

En bra start arbetar för att skapa sammanhang där gemenskapen stärker utvecklingen för barn och unga. Med nya sätt att aktivera partners och driva samverkan mellan samhälle och näringsliv vill vi bryta mark för hur en idrottsförening kan bli en stark kraft i sin samtid. I vårt arbete har vi ett främjande och förebyggande perspektiv och prioriterar därför att bygga upp aktiviteter som är återkommande för att hålla långsiktigt framför kortsiktiga och enstaka satsningar.

Vi vet att tidiga förebyggande insatser är avgörande för att barn som riskerar att hamna i utanförskap inte ska göra det. De positiva effekterna av förebyggande insatser är ofta dolda och beslutsfattare riskerar att se bara de initiala kostnaderna och sakna överblick över summan av alla effekterna.

En bra start har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på de satsningar och val som görs. En långsiktighet som tydliggörs utifrån mätbara effekter och samhällsvinster. Det är därför nu dags att presentera den femte socioekonomiska rapport av En bra start, för verksamhetsåret 2019/2020.

Syftet med rapporten är tvåfaldig. Det interna syftet är att ge stöd och underlag för En bra start, Brynäs IF, att planera, leda och utveckla verksamheten vidare i samverkan med UNICEF Sverige och huvudpartners. Det externa syftet är att ge olika intressenter möjlighet att få inblick i och värdera föreningens insatser och visa på relevansen av våra val.

– Med den här socialekonomiska rapporten gör vi en ansats att beskriva värdet av det förebyggande och främjande arbete En bra start gör för att minska ett framtida utanförskap för barn och unga i Gävle och vår region. Rapporten fokuserar på positiva samhällseffekter, säger Pernilla Dalborg, verksamhetschef för En bra start.

Genom att arbeta förebyggande och främjande kan vi spara in både mänskligt lidande och samhällskostnader på sikt. I Sverige hamnar i snitt ca 13 % av en årskull i socialt utanförskap. Ett socialt utanförskap kan ta sig uttryck i till exempel svag förankring till skolan, knappa konsumtionsmöjligheter, låga framtidsförväntningar, missbruk, kriminalitet och dålig psykisk och fysisk hälsa. Studier visar att ett livslångt utanförskap kostar samhället minst mellan 10 och 15 miljoner per människa.

– Det är dock komplext att mäta det direkta resultatet av förebyggande och främjande åtgärder. Dels för att de positiva resultaten av en insats samhällsekonomiskt räknas hem i framtiden, dels för att det är svårt att direkt härleda ett positivt resultat till en specifik insats och slutligen för att det är svårt att bedöma effekten, resultatet, ifall man valt att inte göra en insats, avslutar Dalborg.

Hela rapporten i sin helhet finns att läsa här: https://enbrastart.brynas.se/wp-content/uploads/2020/12/En-bra-start-Socioekonomisk-rapport-2019-2020-v2.pdf

Några viktiga utdrag ur rapporten:

– 8099 barn har lyssnat på kompissnack under 2019-2020

– 4045 barn har fått besök i skolan från Brynäs IF:s herr- och damspelare

– 12144 barn har Brynäs IF och En Bra Start träffat genom sina olika typer av skolbesök under läsåret

– 2200 barn deltog på Barnkonventionens dag 2019

– 3300 barn förberedde sig inför Barnkonventionens dag 2019 inom åk 4-6

– 3631 barn har fått prova på Hockey för alla

– 1970 barn deltog i Playday-aktiviteterna höst- och sportlovet 2019-2020

– 13286 biljetter har skänkts genom En bra start

– 10-15 miljoner kronor är samhällskostnaden för varje individ i ett livslångt utanförskap. Minst.

– 100 ideella ledare har utbildats genom Ledarskapsakademin (14) eller i deltagit öppna föreläsningar (86) under 2019-2020

– 31 inspirationsföreläsningar genomfördes under 2019-2020

– 25 alumner har deltagit i Ledare för en dag och bortamatcheventet ”EBS på bortaplan” under 2019-2020

– 3700 matlådor, i samarbete med Matakuten, blev utkörda i pandemins fotspår under 2019-2020

En bra start förstärker – ny rekrytering ska utveckla regionen: ”För hela Gävleborg”

En bra start förstärker – ny rekrytering ska utveckla regionen: ”För hela Gävleborg”

En bra start växer.

En ny tjänst – möjliggjord av vår huvudpartner Länsförsäkringar Gävleborg – kommer att göra En bra start till en större aktör i hela regionen.

— Samhällsutmaningarna som finns bland barn och unga i Gävle finns överallt i vår region. Tillsammans med våra partners och regionala nätverk ska vi nu växla upp och tydligare jobba för och i hela Gävleborg, säger Johan Cahling, direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling.

I osäkra tider är det många verksamheter som blir försiktiga och passiva.

Men En bra start bromsar inte.

Tillsammans med våra partners gör vi raka motsatsen – vi accelererar.

Och nu, som ett led i att bli större och att kunna göra mer för fler har vi förstärkt organisationen med rekryteringen av Jakob Westerlund som regionalt utvecklingsansvarig.

Syftet med rekryteringen är att vidareutveckla En bra start till en större aktör i hela Gävleborgsregionen. Målet är att göra En bra start till en ännu starkare regional kraft, en kraft som utmanar traditionella arbetssätt och som utvecklar och sprider nya modeller för att möta aktuella samhällsutmaningar i Gävleborg och norra Uppland.

— En bra start ska driva och skapa samverkan över gränser mellan föreningsliv, näringsliv och kommuner så att fler barn får en bra start i sina liv, det är vårt mål och anledningen till att vi anställt en regionalt utvecklingsansvarig. Vi växlar upp regionalt, och då krävs en person som ansvarar för den utvecklingen. Att agera i fler kommuner i regionen är också en mycket viktig pusselbit för flera av våra största partners, däribland Länsförsäkringar Gävleborg, som verkar i hela länet, säger Johan Cahling.

► LÄS MER: Säsongsstart för En bra start – som växlar upp i en annorlunda värld: ”Vi vill utvidga och bli större”

Rekryteringen har gjorts möjlig tack vare en inledande finansiering från vår huvudpartner Länsförsäkringar Gävleborg. En punktinsats från Länsförsäkringar som ligger utanför deras huvudpartneravtal för att möjliggöra att En bra start ska komma igång med utvecklingsarbetet i närområdet.

Länsförsäkringar har varit med från starten av En bra start 2014, och sitter i styrgruppen och är en viktig nyckelspelare för En bra starts verksamhet.

— Det är en självklarhet för oss att engagera oss stort för barn och ungdomar. Vi som företag vill göra vad vi kan för att så många barn som möjligt ska må bra, känna gemenskap och utveckling. En trygghet som vi alla vinner på, barnen är ju vår framtid, säger Per-Ove Bäckström, vd för Länsförsäkringar Gävleborg, och fortsätter:

— Tillsammans har vi jobbat fram den här sociala verksamheten där föreningar, företag och aktörer i samhället samverkar. Vi vet vad Brynäs IF och En bra start gör varje vecka för våra barn och ungdomar och vad det betyder – och det här vill vi nu på allvar utveckla vidare i flera kommuner i vårt län.

► Läs mer om våra partners genom att klicka här!

Jakob Westerlund kommer närmast från en tjänst som distriktschef för Gästriklands Innebandyförbund. Han har därmed länge samverkat med En bra start i många frågor. Inte minst i arrangerandet av aktivitetsdagen Playday.

— Rekryteringen av just Jakob i rollen som regionalt utvecklingsansvarig känns så rätt. Genom sin tidigare tjänst har han redan god kännedom om regionen och dess olika samhällsutmaningar avseende barns och ungas välmående och framtid. Han har även ett stort upparbetat nätverk i regionen, så förutsättningarna för att kunna göra relativt snabb skillnad är goda, säger Pernilla Dalborg, verksamhetschef för En bra start.

En av de huvudsakliga uppgifterna för Westerlund kommer vara att implementera En bra starts aktiviteter såsom ”Ledarskapsakademin” och ”Kompissnack” runtom i regionen i samspel och dialog med närings- och föreningslivet samt med kommuner.

— EBS har etablerat en långsiktig värdegrundsstrategi där främst föreningar och skolor samverkar för att öka kunskap om barnkonventionen och kamratskap, där till exempel kompissnack och ledarskapsakademin är avgörande inslag. Här kommer Jakob att få en stor roll, säger Dalborg.

Det är just via aktiviteten Kompissnack som En bra start träffar allra flest barn. Våra aktivitetsansvariga träffar flera gånger i veckan barn i olika skolor och förra läsåret mötte vi 12 746 barn.

En siffra som Westerlund nu ska bidra till att öka ytterligare.

— Det känns som ett stort privilegium att vara med och driva utvecklingen av En bra start. EBS har tagit många kliv i Gävleområdet och nu ska vi fortsätta att ta initiativ för att få föreningslivet att blomstra i hela regionen. Att nå ut till ännu fler ligger helt rätt i tiden och det blir både roligt och inspirerande att leda det arbetet, säger Westerlund.

Westerlund är 27 år och kommer från Gävle. Efter avslutade studier i Stockholm vände han hem och han har de senaste fem åren arbetat för Gästriklands Innebandyförbund, de två senaste som distriktschef.

— På förbundet har vi arbetat för att vara en nationell pionjär inom innebandyrörelsen kring utmaningar som att få fler barn och ungdomar i rörelse, ge barn en aktiv och meningsfull fritid och att ge dem en trygg uppväxt med idrotten som en berikande del av livet. På det sättet har vi haft mycket gemensamt med En bra start som också är en pionjär inom dessa frågor. Att ansluta till En bra start och Brynäs IF är en väldigt inspirerande miljö att bli en del av, säger Westerlund.

En bra start och partners på scoutingresa till Luleå – för att rekrytera tillbaka kompetens till regionen

En bra start och partners på scoutingresa till Luleå – för att rekrytera tillbaka kompetens till regionen

Ibland är det hockeyspelare som lämnar vår region för spel i NHL. Ibland är det talangfulla studenter som flyttar.

Oavsett vilket vill Brynäs IF och En bra start tillsammans med våra partners tala om för dem att de har en plats i Gävleborg den dag de flyttar hem. Därför åker En bra start på årliga scoutingresor – nu senast till Luleå torsdagen den 21 november.

— Vi vill locka tillbaka kompetens till regionen, säger Monitor ERP Systems VD, Morgan Persson.

Brynäs IF:s sociala hållbarhetsprogram En bra start har flera inriktningsområden. Ett handlar om att underlätta för unga vuxna att komma in i arbetslivet.

Det gör vi genom olika projekt, varav ett kallas En bra start på bortaplan.

— Varje år flyttar studenter från Gävleborg för att förkovra och utbilda sig i andra städer. Det tycker vi är sunt och viktigt – men efter avslutade studier vill vi förstås ha tillbaka all talang till vår egen region. Det är precis som om det vore en hockeyspelare som fostrats i Brynäs och sedan slagit igenom någon annanstans. Då vill vi såklart att företagen i vår region ska få ta del av kompetensen, säger En bra starts verksamhetschef, Pernilla Dalborg.

Se ett inslag från årets resa här!

Som ett led i det åker En bra start tillsammans med flera av föreningens största partners kontinuerligt till andra SHL-städer och träffar utflyttade studenter.

Våra partners berättar om sina verksamheter och vilka arbetstillfällen de kan erbjuda studenterna när de kommer till stadiet att söka arbeten.

Företagen får träffa potentiella anställda, och studenterna får träffa potentiella arbetsgivare. Som det brukar kallas: En win-win för alla.

Och självklart med Brynäs IF och En bra start som den sammanhållande länken som föder bryggan mellan partners och människorna i samhället i allmänhet och Brynäsarna landet över i synnerhet.

— De här resorna är ett utmärkt exempel på när vi skapar positiva synergier för både människorna i vår omvärld och för våra partners. Vi använder kraften som Brynäs IF har som hockeyförening, tar den ut i En bra start och använder den till att skapa ett sammanhang där våra partners möter potentiella framtida anställda. Det är både samhällsnytta och affärsnytta vilket genererar en vinst för alla inblandade.

Torsdagen den 21 november besökte En bra start Luleå och 17 studenter från universitetet tillsammans med arenapartnern Monitor ERP och våra officiella partners Gävle Energi och Clockwork. Alla var inbjuda via En bra start i samarbete med vår partner UF Gävleborg, där flera studenter är så kallade UF-alumner.

Det blev en heltäckande kväll med mingel, nätverkande, föreläsningar, en middag och självklart hockeymatchen mellan Luleå-Brynäs IF.

— Vi hade en supertrevlig kväll och Morgan Persson summerade det väldigt bra i slutet av sitt föredrag. Han avslutade med att säga att han önskade att alla studenter skulle skicka in sina arbetsansökningar till Monitor för att se om de kan matcha i ett framtida arbete. Och det är just precis det En bra starts verksamhetsområde Jobb handlar om. Att Brynäs IF genom En bra start skapar en brygga ut i arbetslivet som kan generera positiva effekter för både människor och företag. Utifrån det var det ytterligare en lyckad scoutingresa på bortaplan, säger Pernilla Dalborg.

FCB-11FCB-12FCB-13FCB-14

En bra start med partners besökte Gävleborgtalanger i Luleå: ”Vill locka tillbaka kompetens”

En bra start med partners besökte Gävleborgtalanger i Luleå: ”Vill locka tillbaka kompetens”

Visste du att En bra start arbetar aktivt med våra partners för att locka arbetskraft till regionen? Nyligen träffade vi 22 studenter i Luleå.

– Jag tror att det med stor sannolikhet kommer att leda till flera sommarjobb, säger En bra starts verksamhetschef Pernilla Dalborg.

Ett av verksamhetsbenen i Brynäs IF:s samhällsengagemang En bra start kallas Vägen in.
Det handlar övergripande om att via olika projekt hjälpa ungdomar in i arbete.

En av aktiviteterna går ut på att, tillsammans med UF Gävleborg och våra partners, träffa UF-alumner som flyttat till andra städer för att studera. Och sedan skapa relationer för att i framtiden kunna få tillbaka kompetensen till vår region.

Torsdagen den 31 januari flög representanter för En bra start, Sandvik Coromant, Gävle Energi, Clockwork och Hudiksvallbaserade Monitor till Luleå – och träffade 22 tidigare UF Gävleborg-alumner.

– Vi mötte upp alumnerna vid Coop Norrbotten Arena vid 16.30. Våra partners höll olika föredrag om deras verksamheter och vad de kan erbjuda i yrkesväg framåt – och vilka kompetensbehov de har i respektive företag. Sen åt vi middag tillsammans, såg matchen och minglade för att bygga relationer resten av kvällen, säger En bra starts verksamhetschef Pernilla Dalborg.

– Jag upplevde att vi fick igång en väldigt härlig dialog mellan alumnerna och våra partners. Det var många som bytte kontaktuppgifter och jag tror att det med stor sannolikhet kommer att leda till flera sommarjobb. Det var många av utbildningarna hos alumnerna som motsvarade verksamheterna hos våra partners.

Aktiviteten inom Vägen in kallas ”bortamatchen”.

En bra start tillsammans med UF Gävleborg genomför den två gånger varje säsong. Luleåmatchen var den andra säsongen 18/19 – tidigare mötte vi studenter från Gävleborg i Stockholm i samband med en Djurgårdsmatch på Hovet.

– Det är ett jättebra tillfälle för våra partners att nätverka med framtidens kompetens. Båda tillfällena den här säsongen har varit väldigt uppskattade, säger Pernilla Dalborg.

Snart är det dags igen. För första resan säsongen 2019/20. Den 21 november far vi återigen till Luleå för att nätverka med studenter.