Playweek: Tredje och sista deltävlingen i trekampen mellan Sverige och Norge – vilka går segrande ur landskampen?

Playweek: Tredje och sista deltävlingen i trekampen mellan Sverige och Norge – vilka går segrande ur landskampen?

Sista deltävlingen är här och inför dagens utmaning står det 1-1 i trekampen mellan Sverige och Norge. Vilka tar hem det i årets Playweek? Få svaret i videospelaren nedan.

Här kan du läsa mer om Playweek!

Klicka på länkarna nedan för att se de andra deltävlingarna.

Deltävling 1!

Deltävling 2!

Digital playweek – all rörelse räknas

Digital playweek – all rörelse räknas

Sportlovet är lovet då alla barn skall ha möjligheter till fysisk aktivitet på sina villkor.

En vecka där just rörelsen sätts i centrum.

Ofta brukar Gavlehovsområdet i Gävle vara fyllt med aktiviteter – allt från gymnastik, armbrytning, innebandy till körsång och matteräkning. Flera olika aktiviteter där barn dels kan introduceras till nya fritidsmöjligheter men också en del i processen att stärka föreningarna i kommunen att ta emot medlemmar.

Nu omöjliggör pandemin fysiska aktiviteter i stora konstellationer på Sätraåsen vilket gör att det individuella ansvaret ökar för att få den dagliga dos av rörelse som behövs.

Brynäs IF och En bra start vill ta ansvar för en aktiv fritid och kommer således under sportlovet att dedikera insatser för att inspirera till rörelse. Via En bra starts sociala kanaler kan du följa oss tillsammans med våra samarbetsföreningar där runtom i kommunen utövar olika typer av rörelseaktiviteter. Varje dag kommer våra aktivitetsledare besöka olika platser som även du förhoppningsvis kan inspireras till att besöka. Det kan vara allt från lätta promenader, populära gångstråk till pulkaåkning. Det är fantasin som sätter gränser.

Loven har en viktig plats för många barn utifrån möjligheten att idrotta men det finns också många barn som inte tycker loven är lika uppskattade. Lov betyder att skolan inte är öppen varje dag vilket för många betyder att tryggheten inte är densamma som de övriga dagarna. Skolmat uteblir, möjligheten att träffa sina klasskompisar blir mindre och framför allt är risken att stillasittandet ökar då rutinerna för barnen ändras.

Varje dag klockan 11.00 i våra kanaler får du som följare en möjlighet att  inspireras av våra ambassadörer. Du hittar vår kanal genom att klicka här!

Socioekonomisk effektrapport av En bra start 2019-2020 – Så mäter vi samhällsvinsterna vid sidan av isen

Socioekonomisk effektrapport av En bra start 2019-2020 – Så mäter vi samhällsvinsterna vid sidan av isen

Socioekonomisk effektrapport av En bra start 2019-2020 – Så mäter vi samhällsvinsterna vid sidan av isen.

En bra start arbetar för att skapa sammanhang där gemenskapen stärker utvecklingen för barn och unga. Med nya sätt att aktivera partners och driva samverkan mellan samhälle och näringsliv vill vi bryta mark för hur en idrottsförening kan bli en stark kraft i sin samtid. I vårt arbete har vi ett främjande och förebyggande perspektiv och prioriterar därför att bygga upp aktiviteter som är återkommande för att hålla långsiktigt framför kortsiktiga och enstaka satsningar.

Vi vet att tidiga förebyggande insatser är avgörande för att barn som riskerar att hamna i utanförskap inte ska göra det. De positiva effekterna av förebyggande insatser är ofta dolda och beslutsfattare riskerar att se bara de initiala kostnaderna och sakna överblick över summan av alla effekterna.

En bra start har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på de satsningar och val som görs. En långsiktighet som tydliggörs utifrån mätbara effekter och samhällsvinster. Det är därför nu dags att presentera den femte socioekonomiska rapport av En bra start, för verksamhetsåret 2019/2020.

Syftet med rapporten är tvåfaldig. Det interna syftet är att ge stöd och underlag för En bra start, Brynäs IF, att planera, leda och utveckla verksamheten vidare i samverkan med UNICEF Sverige och huvudpartners. Det externa syftet är att ge olika intressenter möjlighet att få inblick i och värdera föreningens insatser och visa på relevansen av våra val.

– Med den här socialekonomiska rapporten gör vi en ansats att beskriva värdet av det förebyggande och främjande arbete En bra start gör för att minska ett framtida utanförskap för barn och unga i Gävle och vår region. Rapporten fokuserar på positiva samhällseffekter, säger Pernilla Dalborg, verksamhetschef för En bra start.

Genom att arbeta förebyggande och främjande kan vi spara in både mänskligt lidande och samhällskostnader på sikt. I Sverige hamnar i snitt ca 13 % av en årskull i socialt utanförskap. Ett socialt utanförskap kan ta sig uttryck i till exempel svag förankring till skolan, knappa konsumtionsmöjligheter, låga framtidsförväntningar, missbruk, kriminalitet och dålig psykisk och fysisk hälsa. Studier visar att ett livslångt utanförskap kostar samhället minst mellan 10 och 15 miljoner per människa.

– Det är dock komplext att mäta det direkta resultatet av förebyggande och främjande åtgärder. Dels för att de positiva resultaten av en insats samhällsekonomiskt räknas hem i framtiden, dels för att det är svårt att direkt härleda ett positivt resultat till en specifik insats och slutligen för att det är svårt att bedöma effekten, resultatet, ifall man valt att inte göra en insats, avslutar Dalborg.

Hela rapporten i sin helhet finns att läsa här: https://enbrastart.brynas.se/wp-content/uploads/2020/12/En-bra-start-Socioekonomisk-rapport-2019-2020-v2.pdf

Några viktiga utdrag ur rapporten:

– 8099 barn har lyssnat på kompissnack under 2019-2020

– 4045 barn har fått besök i skolan från Brynäs IF:s herr- och damspelare

– 12144 barn har Brynäs IF och En Bra Start träffat genom sina olika typer av skolbesök under läsåret

– 2200 barn deltog på Barnkonventionens dag 2019

– 3300 barn förberedde sig inför Barnkonventionens dag 2019 inom åk 4-6

– 3631 barn har fått prova på Hockey för alla

– 1970 barn deltog i Playday-aktiviteterna höst- och sportlovet 2019-2020

– 13286 biljetter har skänkts genom En bra start

– 10-15 miljoner kronor är samhällskostnaden för varje individ i ett livslångt utanförskap. Minst.

– 100 ideella ledare har utbildats genom Ledarskapsakademin (14) eller i deltagit öppna föreläsningar (86) under 2019-2020

– 31 inspirationsföreläsningar genomfördes under 2019-2020

– 25 alumner har deltagit i Ledare för en dag och bortamatcheventet ”EBS på bortaplan” under 2019-2020

– 3700 matlådor, i samarbete med Matakuten, blev utkörda i pandemins fotspår under 2019-2020