Så ska fler barn uppmuntras till rörelse — nytt koncept för Playday från grupp av samarbetsaktörer

Så ska fler barn uppmuntras till rörelse — nytt koncept för Playday från grupp av samarbetsaktörer

På grund av covid-19 ställdes höstlovets Playday in.

I stället träffades kommunen och föreningar på en workshop för att ta aktivitetsdagen in i framtiden.

En del i det: att ta Playday ännu närmare dig!

En bra start bjöd in Gävle kommun, UNICEF och regionens föreningar till en workshop.

Syftet med dagen var att utveckla aktiviteten Playday. Att göra dagen till något ännu större och ännu mer lättillgängligt för barn och unga.

Under arbetsnamnet ”Playweek” diskuterades bland annat möjligheten att genomföra evenemanget bredare under en hel vecka i stället för under en dag, som det varit tidigare.

— Att göra en Playweek är jättebra. I stället för en pop up-dag blir det mer hållbart och det är ett första steg att i förlängningen få fritidsaktiviteter som fortsätter även mellan lovveckorna. Jag tror att det skulle vara jättebra för alla barn i Gävle, säger Agneta Edin, marknadskoordinator i Gefle IF Fotboll.

De samlade föreningarna – representerade var bland annat Gävle Konståkningsklubb, Gävle Ju-Jutsu, Svenska Kyrkan, Parasportförbundet och Mattecentrum – pratade även om förutsättningarna för att ta Playweek närmare barnen. Att flytta ut aktivitetsdagen från Monitor ERP Arena och Gavlehovsområdet och i stället genomföra dagen eller dagarna ute i olika stadsdelar i Gävle. Att ta Playday till barnen i stället för barnen till Playday, helt enkelt.

— Vi ser positivt på att vi flyttar ut verksamheten i stadsdelarna. Det möjliggör för fler barn och unga att ta del av det som anordnas, att det blir mer lokalt och att man inte behöver transportera sig. På samma sätt ser vi positivt på att det blir fler dagar. Sen hoppas vi på att det kan bli ett utökat samarbete med föreningarna ute i stadsdelarna och att vi på det sättet kan få positiva synergieffekter över tid, säger Caroline Engberg, enhetschef för social hållbarhet och säkerhetsenheten vid Gävle kommun.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av Playday!

I videospelaren nedan kan du se hur det såg ut på workshopen och höra Gävle kommuns Caroline Engberg samt Gefle IF Fotbolls Agneta Edin prata om dagen.

Organisationerna som deltog i workshoppen: 

UNICEF Sverige

Gävle kommun

KF Heros

Kulturskolan

Gästrike Scoutkår

Svenska Kyrkan

Gävle Judo Club

IK Skade

Gävle Konståkningsklubb

Gästriklands Innebandyförbund

Gävle Gymnastikförening

BIG

Gefle IF

Mattecentrum

Gävleborgs Parasportförbund

Gävle Ju-Jutsu

En bra start

Brynäs IF

Samarbete skapar fler möjligheter kring Hockey för alla

Samarbete skapar fler möjligheter kring Hockey för alla

Brynäs IF och En bra start samarbetar med Gästriklands Ishockeyförbund.

Målet är klart – att skapa bättre förutsättningar och möjligheter för fler att hitta en väg till ishockeyn.

— Vi har ett enda syfte och det är att skapa glädje och få fler att spela hockey, säger Per Falkenström, ledamot i Gästriklands Ishockeyförbund.

”I lagsport anses hemmaplan vara en fördel. Men det är inte bara den jublande publiken eller det sista bytet som skapar fördelen. Utan framför allt tryggheten i att känna sig hemma. Det är en trygghet som hjälper till att skapa modigare beslut både på och utanför isen. Som bygger välmående och presterande individer och lag. Som ger större bredd och vassare spets Att komma in i hallen ska vara som att komma till sitt andra hem. Och när det krävs – sitt första. En plats anpassad efter varje individs unika förutsättningar, skapad för att ge de bästa resultaten i flera dimensioner. Med rätt verktyg, kunskap och stöd kan vi skapa den platsen.” – hemmaplansmodellen.se.

Klicka här för att läsa mer om Hemmaplansmodellen!

Hockey för alla är ett samarbete mellan Brynäs IF och En bra start, Gästriklands Ishockeyförbund samt ishockeyföreningar i Gävle och Sandviken. Tillsammans förser vi ishallar i kommunerna med utrustning för att alla ska få en möjlighet att testa på ishockey. Ett arbete som nu kommer att knytas närmare med ishockeyförbundets Hemmaplansmodellen.

Höstlovets Playday inställt – ger möjlighet för utveckling och nytt upplägg

Höstlovets Playday inställt – ger möjlighet för utveckling och nytt upplägg

Höstlovets Playday ställs in som en följd av covid-19.

Men ur den inställda aktivitetsdagens föds möjligheter – och en chans att utveckla konceptet.

– Vi vill ta Playday till barnen i stället för barnen till Playday, säger Pernilla Dalborg, verksamhetschef för En bra start.

Under flera år har Playday varit en återkommande företeelse för Gävlebarnen på höst- och sportlovet.

En dag för rörelse och glädje som på loven förvandlat hela Gavlehovsområdet till en gigantisk fritids- och aktivitetsgård med syftet att erbjuda barn möjlighet att testa på många olika aktiviteter, helt kostnadsfritt, och med målet att barn ska finna en varaktig meningsfull fritidssysselsättning.

Runt tusen barn har varje gång deltagit och provat dans, ponnyridning, ishockey, innebandy, paraidrott, gymnastik, scouting, friidrott och många fler aktiviteter.

Men under rådande omständigheter som en följd av covid-19 är det tyvärr inte möjligt att genomföra Playday på det sätt som gjorts tidigare. Därför kommer höstlovets Playday att ställas in.

Att Playday ställs in är dock inte enbart negativt. För det öppnar också upp för möjligheter.

– Vi får chansen att titta lite på oss själva och vi ser i stället detta som en möjlighet att se över konceptet för Playday och en chans för oss att ta nästa steg. Vi vill att Playday ska bli något större som över tid också inkluderar sänkta trösklar och en inkörsport till framför allt idrotten. Vi får ta tillfället i akt nu och i just det hänseendet får vi se det som att pandemin hjälper oss lite på vägen med att skapa en långsiktig rörelsestrategi, säger Pernilla Dalborg, verksamhetschef för En bra start.

Gefle Gymnastikföreningen har varit en del av Playday från början och har på nära håll sett aktivitetsdagen växa fram till något ständigt återkommande i barns vardag under loven. Verksamhetschefen Jessica Wallman står bakom beslutet att inte arrangera Playday under hösten och ser fram emot att vara en del av något nytt.

– Det är så klart tråkigt att vi inte kan genomföra dagen, det här har varit ett bra koncept för oss att få nya medlemmar som aldrig provat gymnastik, men också en möjlighet för gamla medlemmar som kan inspireras tillbaka till oss, säger hon.

Processen för att förändra konceptet kring Playday är i full gång. Tillsammans med medarrangörerna och föreningar är tanken att ringa in tydligare effektmål och öka kraften lokalt med fler stadsdelsnära aktiviteter – och stadsdelsnära föreningar. Första steget blir att enas om en rörelsestrategi tillsammans med föreningar och skolor för att sedan sätta en aktivitetsplan.

Tanken är alltså att förflytta Playday dit barnen bor.

– Vi vill ta Playday till barnen i stället för barnen till Playday, som det varit tidigare. Det här kommer ge fler möjlighet att ta del av alla aktiviteter och med det också fler som får en möjlighet till en rikare fritid, säger Dalborg.

För många barn är skollov förknippat med möjligheter och ett stort aktivitetsutbud, men det är inte alls likställt med alla barns vardag. Lov kan också innebära ett negativt överflöd av fritid och sämre förutsättningar för god kost och sömn, vilket kan få som konsekvens att barn hamnar i utanförskap. Av den anledningen är fritidsaktiviteter viktiga och vägen dit kan förhoppningsvis förkortas genom Playday.

– Syftet med konceptet är att öka rörelseglädjen och minska stillasittandet samt ge betydande kraft åt föreningslivet. Rapporter från Riksidrottsförbundet visar att fyra av fem barn får för lite motion och rörelse. Ett barn som inte får tillräcklig rörelse i vardagen riskerar att få problem med sömn, kost och koncentration vilket kan gå ut över skolresultat och det psykiska välmåendet. Nycklarna i det arbetet är att stärka föreningar och förbund i arbetet att ta emot barn och ungdomar, säger Jakob Westerlund, nu distriktschef hos Gästriklands Innebandyförbund men som under hösten börjar jobba för En bra start.

Ytterligare en utmaning är att nå målgruppen med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Vid tidigare Playdays har barn fått prova på bland annat elhockey och rullstolsinnebandy och det nya Playdaykonceptet kommer innefatta Gävleborgs Parasportsförbunds satsningar och resurser. En del i arbetet kommer koncentreras till att stötta redan befintliga parasportföreningar att vara en god mottagare av nya medlemmar.

– Vi behöver få barn och unga med funktionsnedsättningar att hitta in till idrotten eller andra fritidssysselsättningar. Idag är det många faktorer som avgör huruvida man hamnar i rörelse och aktiviteter på fritiden eller om man blir stillasittande, säger Elin Lund Jonsson, idrottskonsulent på Gävleborgs Parasportförbund, och fortsätter:

– Förhoppningsvis kan det nya konceptet i framtiden också generera i sänkta trösklar för personer med funktionsnedsättningar. Vår förhoppning och målsättning är att forum mellan LSS, skola och idrottsföreningar ska skapas genom denna satsning.

I arbetet med att utveckla Playday kommer initiativtagarna Brynäs IF och En bra start i samarbete med Gästriklands Innebandyförbund, Gefle Gymnastikförening, Gestriklands Fotbollförbund, RF-SISU, Brottsförebyggarna i Gävle och Gävle kommun bjuda in föreningar, förbund, aktörer och fritidsgårdar till en fördjupad dialog under höstlovet om målsättningen, nyttan och effekterna med Playday.

– För att lyckas med det långsiktiga målet, att stärka föreningarna och deras verksamheter samt att få fler barn och ungdomar att varaktigt stanna kvar inom idrotten alternativt annan fritidssysselsättning, behöver idrotten och övriga fritidsföreningar samverka och föra dialog. Konceptet Playday blir en naturlig knutpunkt för oss alla och inte minst för barnen. En aktivitetsdag fullt med kostnadsfria, meningsfulla fritidsaktiviteter att prova på, säger Dalborg.

En bra start förstärker – ny rekrytering ska utveckla regionen: ”För hela Gävleborg”

En bra start förstärker – ny rekrytering ska utveckla regionen: ”För hela Gävleborg”

En bra start växer.

En ny tjänst – möjliggjord av vår huvudpartner Länsförsäkringar Gävleborg – kommer att göra En bra start till en större aktör i hela regionen.

— Samhällsutmaningarna som finns bland barn och unga i Gävle finns överallt i vår region. Tillsammans med våra partners och regionala nätverk ska vi nu växla upp och tydligare jobba för och i hela Gävleborg, säger Johan Cahling, direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling.

I osäkra tider är det många verksamheter som blir försiktiga och passiva.

Men En bra start bromsar inte.

Tillsammans med våra partners gör vi raka motsatsen – vi accelererar.

Och nu, som ett led i att bli större och att kunna göra mer för fler har vi förstärkt organisationen med rekryteringen av Jakob Westerlund som regionalt utvecklingsansvarig.

Syftet med rekryteringen är att vidareutveckla En bra start till en större aktör i hela Gävleborgsregionen. Målet är att göra En bra start till en ännu starkare regional kraft, en kraft som utmanar traditionella arbetssätt och som utvecklar och sprider nya modeller för att möta aktuella samhällsutmaningar i Gävleborg och norra Uppland.

— En bra start ska driva och skapa samverkan över gränser mellan föreningsliv, näringsliv och kommuner så att fler barn får en bra start i sina liv, det är vårt mål och anledningen till att vi anställt en regionalt utvecklingsansvarig. Vi växlar upp regionalt, och då krävs en person som ansvarar för den utvecklingen. Att agera i fler kommuner i regionen är också en mycket viktig pusselbit för flera av våra största partners, däribland Länsförsäkringar Gävleborg, som verkar i hela länet, säger Johan Cahling.

► LÄS MER: Säsongsstart för En bra start – som växlar upp i en annorlunda värld: ”Vi vill utvidga och bli större”

Rekryteringen har gjorts möjlig tack vare en inledande finansiering från vår huvudpartner Länsförsäkringar Gävleborg. En punktinsats från Länsförsäkringar som ligger utanför deras huvudpartneravtal för att möjliggöra att En bra start ska komma igång med utvecklingsarbetet i närområdet.

Länsförsäkringar har varit med från starten av En bra start 2014, och sitter i styrgruppen och är en viktig nyckelspelare för En bra starts verksamhet.

— Det är en självklarhet för oss att engagera oss stort för barn och ungdomar. Vi som företag vill göra vad vi kan för att så många barn som möjligt ska må bra, känna gemenskap och utveckling. En trygghet som vi alla vinner på, barnen är ju vår framtid, säger Per-Ove Bäckström, vd för Länsförsäkringar Gävleborg, och fortsätter:

— Tillsammans har vi jobbat fram den här sociala verksamheten där föreningar, företag och aktörer i samhället samverkar. Vi vet vad Brynäs IF och En bra start gör varje vecka för våra barn och ungdomar och vad det betyder – och det här vill vi nu på allvar utveckla vidare i flera kommuner i vårt län.

► Läs mer om våra partners genom att klicka här!

Jakob Westerlund kommer närmast från en tjänst som distriktschef för Gästriklands Innebandyförbund. Han har därmed länge samverkat med En bra start i många frågor. Inte minst i arrangerandet av aktivitetsdagen Playday.

— Rekryteringen av just Jakob i rollen som regionalt utvecklingsansvarig känns så rätt. Genom sin tidigare tjänst har han redan god kännedom om regionen och dess olika samhällsutmaningar avseende barns och ungas välmående och framtid. Han har även ett stort upparbetat nätverk i regionen, så förutsättningarna för att kunna göra relativt snabb skillnad är goda, säger Pernilla Dalborg, verksamhetschef för En bra start.

En av de huvudsakliga uppgifterna för Westerlund kommer vara att implementera En bra starts aktiviteter såsom ”Ledarskapsakademin” och ”Kompissnack” runtom i regionen i samspel och dialog med närings- och föreningslivet samt med kommuner.

— EBS har etablerat en långsiktig värdegrundsstrategi där främst föreningar och skolor samverkar för att öka kunskap om barnkonventionen och kamratskap, där till exempel kompissnack och ledarskapsakademin är avgörande inslag. Här kommer Jakob att få en stor roll, säger Dalborg.

Det är just via aktiviteten Kompissnack som En bra start träffar allra flest barn. Våra aktivitetsansvariga träffar flera gånger i veckan barn i olika skolor och förra läsåret mötte vi 12 746 barn.

En siffra som Westerlund nu ska bidra till att öka ytterligare.

— Det känns som ett stort privilegium att vara med och driva utvecklingen av En bra start. EBS har tagit många kliv i Gävleområdet och nu ska vi fortsätta att ta initiativ för att få föreningslivet att blomstra i hela regionen. Att nå ut till ännu fler ligger helt rätt i tiden och det blir både roligt och inspirerande att leda det arbetet, säger Westerlund.

Westerlund är 27 år och kommer från Gävle. Efter avslutade studier i Stockholm vände han hem och han har de senaste fem åren arbetat för Gästriklands Innebandyförbund, de två senaste som distriktschef.

— På förbundet har vi arbetat för att vara en nationell pionjär inom innebandyrörelsen kring utmaningar som att få fler barn och ungdomar i rörelse, ge barn en aktiv och meningsfull fritid och att ge dem en trygg uppväxt med idrotten som en berikande del av livet. På det sättet har vi haft mycket gemensamt med En bra start som också är en pionjär inom dessa frågor. Att ansluta till En bra start och Brynäs IF är en väldigt inspirerande miljö att bli en del av, säger Westerlund.

En bra start tillsammans med 24 föreningar främjade ökad rörelse för 1 000 barn med 24 aktiviteter

En bra start tillsammans med 24 föreningar främjade ökad rörelse för 1 000 barn med 24 aktiviteter

Minskad rörelse bland barn och unga är en samhällsutmaning.

Den 27 februari adresserade En bra start tillsammans med 24 föreningar faktumet – med en positiv lösning.

— Det var en superkul dag, säger femåriga Amanda.

FAKTA — PLAYDAY I SIFFROR

  • Playday arrangeras två gånger om året.
  • Över 1 000 barn besöker dagen vid varje tillfälle.
  • Den senaste gången kunde barnen prova på 24 olika aktiviteter.
  • Över 20 föreningar och företag gör Playday möjligt.
  • Playday håller öppet i fem timmar — en heldag med rörelse för alla barn.
  • Dagen arrangeras med aktiviteter i tre olika idrottshallar, i Monitor ERP Arena samt området utomhus mellan arenorna.
  • Många av barnen hittar efter dagen ut i föreningslivet. Bland annat räknar Gävle Konståkningsklubb och Gävle Taekwondo med att få tio respektive fem nya medlemmar — varje gång.
  • Under senaste Playday delades 273 biljetter ut till SHL-matchen mellan Brynäs IF och Skellefteå AIK i Monitor ERP Arena.

playday 0

Brynäs IF och En bra start arbetar aktivt för att fler barn ska röra på sig mer.

Det är en process som ständigt pågår och något som våra aktivitetsansvariga och spelare uppmanar till när de gör sina skolbesök.

Och två gånger om året kulminerar allt i en stor aktivitetsfest.

För på både höst- och sportlovet arrangerar vi Playday – en helt gratis prova på-dag för alla barn.

Tillsammans med över 20 föreningar och företag arrangerar vi numera Playday över hela Gavlehovsområdet. Barnen kan prova aktiviteter som friidrott, fotboll, matematik, esport, dans, taekwondo, konståkning och en himla massa mer.

Det senaste gången var förra torsdagen, när över 1 000 barn besökte dagen. Totalt arrangerades 24 aktiviteter utspridda i tre idrottshallar samt i entréhallen i Monitor ERP Arena.

— Det har varit en intensiv och jätterolig dag med full aktivitet hela tiden. Allt har fungerat jättebra och alla har varit glada. Det är fantastiskt att se så många barn här. För vår del är det superviktigt att få komma ut på det här sättet och visa upp vår verksamhet och kunna hjälpa barn att aktivera sig, säger Mårten Ivarsson som är platschef för aktivitetsarenan Dome.

Playday har flera syften och sedan starten 2015 har tiotusentals barn besökt aktivitetsdagen. På kort sikt handlar det om att ge barnen en rolig dag på lovet. Men på lång sikt vill vi hjälpa barn och vuxna att få upp ögonen för alla aktiviteter som finns i vår region. Därigenom kan de sedan både börja röra på sig men också bli en del av föreningslivet, vilket leder till gemenskap och förhindrar utanförskap samtidigt som det gynnar föreningar. Allt för en välmående region.

— Vi har haft fullt upp och vår rörelsebana har varit uppskattad. Det har varit en jättebra dag där vi får chansen att sprida budskapet om hur viktigt det är att röra på sig. Och jag tycker verkligen att det går att se på barnen både vid vår och andra stationer hur roligt de tycker att det är. Jag gillar såna här dagar och jag tror verkligen att det är en av nycklarna att få in fler barn i idrotten och föreningslivet. Det är helt fantastiskt, säger Emma Håkansson, idrottskonsulent hos SISU Idrottsutbildarna i Gävleborg.

playday 1

För att delta på Playday krävs det inga förkunskaper. För i grunden handlar det om att få testa på nya saker och kanske hitta något som passar just dig.

— Vi har mest åkt skridskor och så har vi gått runt lite både här och i Gavlehov. Sen har vi letat efter några Brynässpelare också, säger Viktor och Linus som går i årskurs 6 på Lillhagsskolan.

Amanda, 5, har också haft en härlig dag.

— Jag har haft jättekul. Jag har hoppat och gjort skridskor, säger hon.

Kristian Nervik Nilsen är aktivitetsansvarig vid En bra start och en av de som anordnar Playday. Han har varit med sedan starten och menar att Playday bara blivit bättre och bättre samtidigt som den har vuxit för varje gång.

— Förut var vi bara i Monitor ERP Arena och nu är vi även i Gavlehov. Jättekul att vi vuxit så mycket och det är tack vare våra grymma partners och medarrangörer som vi har lyckats med det. Playday är en fantastisk dag som är till för alla, säger han.

Playday 2

När dagen avslutades och barnen lämnat arenorna anordnades en ledarkonferens för att diskutera dagen och framtida arrangemang samt för att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte mellan föreningar.

— Det var föreningar, förbund, scouter och en massa andra. Det var väldigt många delar av samhället som var samlade och vi diskuterade bland annat hur vi ska kunna samarbete även resten av året. Playday ska vara vårt stora flaggskepp men vi vill göra mer och om vi alla samarbetar så kan vi nå fler barn än vad alla gör på egen hand. Och det är när vi når så många barn som möjligt som vi verkligen kan göra samhällsnytta och skillnad för alla, säger Nervik Nilsen.

Playday 27 februari — här är allt du behöver veta

Playday 27 februari — här är allt du behöver veta

Brynäs IF och En bra start jobbar aktivt för att fler barn ska röra sig mer.

Därför anordnar vi två gånger om året aktivitetsdagen Playday – en prova på-dag för alla barn som är helt gratis!

Här är allt du behöver veta inför sportlovets Playday, som är torsdagen 27 februari.

Klicka här för att lära dig mer om varför vi anordnar Playday!

Klockan 10.00 på torsdag smäller det på Gavlehovsområdet.

Då drar sportlovets upplaga av Playday igång.

Dagen invigs med en akrobatikshow i Alfahallen och sen är det full rulle som gäller. Över 20 föreningar gör Playday-möjlig och hjälper till att anordna dagen som erbjuder aktiviteter i Gavlehov, Monitor ERP Arena samt mellan arenorna.

Det finns kiosker som håller öppet där det går att införskaffa sig lättare förtäring, men i övrigt är Playday helt gratis!

Förutom att det inte kostar något att testa på alla roliga aktiviteter krävs det heller inga som helst förkunskaper. Vid samtliga aktiviteter finns det duktiga ledare som tar emot dig och berättar vad du kan göra. Det enda du behöver tänka på är att komma precis som du är, bra va?!

På kartan ovan kan du ser var du hittar alla roliga aktiviteter – som vi listat nedan. Ses i Alfahallen klockan 10.00 torsdagen 27 februari!

Klicka här för att lära dig mer om varför vi anordnar Playday!

Playday äger rum på hela Gavlehovsområdet 27 februari 10.00-15.00. Nedan ser du en lista på alla aktiviteter du kan komma och prova på:

Innebandyförbundet – Innebandy

Gefle Gymnastikförening – Parkour, Gymnastik

Fotbollförbundet – Fotboll

Gefle IF Friidrott – Friidrott

KF Heros och Gävleborgs Parsportförbund – El-hockey/-innebandy

Pickleball

IF Skade – Friidrott

Gävle Travskola – Trav

Brynäs IF – Hockey

Bauer – Skottramp

Kulturskolan – Cirkus

Idrottsförbundet – Rörelsebana

Brynäs Armwrestling – Armwrestling

Hagaström Skridskor – Hastighetsskridskoåkning

The Dome – Aktivitetscenter

Mattecentrum – Räknestuga

Sandvik Coromant – Tekniska museet

BIG – Trygghet

Gävle/Dala E-sports – Esport

Uddans & Co – Dans

Gävle Energi – Bilbana

Gävle Taekwondo – Taekwondo

Svenska kyrkan

Gävle Konståkningsklubb – Konståkning

Rudsjö Scoutkår – Scouterna