Brynäs IF och En bra start agerar kring klimatet i sociala medier: ”En samhällsutmaning”

Brynäs IF och En bra start agerar kring klimatet i sociala medier: ”En samhällsutmaning”

Klimatet på sociala medier påverkar alla – både barn och unga samt vuxna.

Nu väljer Brynäs IF och En bra start att agera i frågan med ett projekt över hela verksamhetsåret 2019/20.

— Så som vuxna pratar, så pratar barn. Det räcker att titta i våra egna kommentarsfält för att förstå att vi vuxna har ett jobb att göra med att sätta bättre exempel i hur vi uttrycker oss, säger Johan Cahling, Brynäs IF:s direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling.

En bra start är Brynäs IF:s verksamhet inom den sociala hållbarhetsdimensionen.

Sedan 2014 besöker En bra start, både via verksamhetens personal samt spelarna i Brynäs IF:s representationslag, skolor i vår region för att vara en kompletterande kraft till skolornas egen vardag.

I fem års tid har vi tagit kampen för att skapa schysstare kompisar på fysiska platser.

Nu väljer vi att uppgradera budskapet även till digitala miljöer.

— Ungas mobilvanor i dag är omfattande och påverkar deras liv i stor utsträckning. Klimatet kan vara tufft och sättet barn kommunicerar med varandra genom telefonerna kan antingen lyfta upp dem, eller få dem att må sämre. Det är en samhällsutmaning vi vill adressera, och vara med och göra något åt, genom både vår dagliga verksamhet med En bra start och genom kraften i ishockeyn, säger Johan Cahling.

En bra starts aktivitet ”kompis” går bland annat ut på att våra aktivitetsansvariga Kristian Nervik Nilsen och Alexander Corpeno Bäcklin besöker skolklasser och håller interagerande föreläsningar under namnet ”kompissnack”.

Genom kompissnacken tillsammans med spelarbesöken träffar En bra start årligen drygt 13 000 barn.

Från september 2019 har kompissnacken tilldelats en egen sektion kopplat just till sociala medier.

— Vi har följt forskningen inom området, och hittills har den konstaterat att psykisk ohälsa ökat kraftigt hos barn i ålder 10-17 år – men bara kunnat bekräfta att mobilvanorna med sociala medier kan vara en bidragande orsak. Vi anser ändå att det är så tydligt att klimatet på instagram, snapchat, youtube och så vidare påverkar välmåendet hos den generation vi träffar nu att vi vill göra en betydande insats, säger Pernilla Dalborg, verksamhetschef för En bra start.

Kompissnacken pågår under hela säsongen 19/20.

— En bra starts verksamhet handlar inte om enskilda nedslag över en dag, utan vi arbetar långsiktigt och över tid. Visst hade vi kunnat gå ut och tagit ställning med ett budskap och varit klara där. Men genom att föreläsa för barnen vi träffar och diskutera budskapet i flera månaders tid, och kanske flera säsonger framöver, är vår uppfattning att vi kommer nå fram på ett bättre sätt, säger Pernilla Dalborg.

En delfinal för projektet kommer att vara firandet av Barnkonventionens dag i Monitor ERP Arena tisdagen den 19 november.

Fram till dess har En bra start i samarbete med skolor, lärare och rektorer gett skolklasser i årskurs 5-6 uppdrag att tillsammans ta fram nycklar för hur vi alla kan skapa godare vanor för hur vi uttrycker oss i sociala medier.

— Barnkonventionens dag-firandet har alltid haft ett huvudtema. Förra säsongen jobbade eleverna med miljöfrågor och hur vi kan bli bättre för klimatet. Nu riktar vi fokus på den sociala hållbarhetsdimensionen och pratar om just beteendet i sociala medier. Vi tycker det är viktigt att eleverna blir involverade och känner att de själva är med och påverkar innehållet i lektionerna och Barnkonventionens dag-firandet, säger Dalborg.

Projektet kring sociala medier gäller inte bara de barn och unga En bra start träffar.

Beteendet av hur vi uttrycker oss om och till varandra i sociala medier gäller i högsta grad även vuxna.

— Det här projektet klubbades igenom av vår styrgrupp med våra huvudpartners redan innan sommaren. Men bara senaste matcherna för framför allt vårt herrlag visar vilket jobb vi har i hela samhället, inte bara Brynäs IF, kring att lyfta den här frågan. Det räcker att titta i våra egna kommentarsfält efter en förlust för att förstå att vi vuxna kan sätta bättre exempel för barnen i vår omgivning. För så som vuxna pratar, så pratar barn, säger Johan Cahling.

Och fortsätter:

— Sedan är det viktigt att poängtera att det absolut inte handlar om att vi vill censurera konstruktiv och befogad kritik vid en förlust. Alla i föreningen är alltid oerhört självkritiska och besvikna efter förluster och vet att den konstruktiva diskussionen är en viktig del i den position ishockeyn har som upplevelseidrott i samhället. Men det är en stor skillnad att konstruktivt diskutera exempelvis en laguttagning mot att exempelvis uttrycka sig nedsättande om personers utseende. Där är det senare överhuvudtaget inte relevant.

Linus Ölund är center i Brynäs IF, har spelat för Tre Kronor och är draftad av NHL-organisationen Pittsburgh Penguins.

— Vi ska självklart ha konstruktiv kritik när vi är dåliga. Men om vill vi att våra barn och unga ska vara schysstare kompisar mot varandra är det inte mer än rätt att vi vuxna visar vägen genom att tänka på hur vi uttrycker oss. Vi spelare uppmanar därför alla våra supportrar, unga som gamla, att vara goda exempel för de yngsta Brynäsarna runtom i Sverige.

Brynäs IF:s huvudpartners har också reagerat över klimatet i föreningens kommentarsfält.

— Redan i slutet av förra säsongen pratade vi runt fikabordet på Bilbolaget om tonen i Brynäs kommentarsfält, det handlar inte alls om konstruktiv kritik utan om direkta påhopp. Vi funderade mycket på hur det känns att läsa sådana saker om sig själv och vad den som sitter bakom tangenterna, ofta dold bakom ett alias och skriver sådana saker önskar sig för reaktion. Jag skulle önska att vi alla visade större omtanke och respekt för varandra. Och att det är en självklarhet att hålla god ton i alla lägen när vi pratar med varandra och om varandra så väl när vi möts som när vi använder sociala medier. Och det borde vara självklart för oss vuxna att vara goda förebilder för våra barn och ungdomar. Jag är glad att Brynäs och En bra start tar tag i den här viktiga frågan och visar att vi vill skapa ett bra samtalsklimat även i våra digitala kanaler, säger Tina Möller, kommunikationschef Bilbolaget Gävleborg.

Våra huvudpartners arbetar precis som Brynäs IF med hållbarhet. Inom den sociala dimensionen har Sandvik Coromant en kärnvärdering om ”fair play”.

— För oss på Sandvik Coromant är inkludering, att alla känner sig sedda och hörda, av allra största vikt. Vad man säger och hur man säger saker har stor inverkan på trivsel och hur väl man lyckas prestera – såväl i arbetslivet som på fritiden. En av våra kärnvärderingar är Fair Play – som belyser hur vi uppträder och behandlar medmänniskor, oavsett om vi möts personligen eller i sociala medier. För oss är det oerhört viktigt att bemöta och behandla alla på ett bra sätt, säger Björn Roodzant, Vice President, Marketing and Communications.

Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Gävleborg:

— Det är så självklart för oss att driva den här frågan tillsammans med Brynäs IF. Vi ser hur ohälsan ökar hos unga, de som är vår framtid. Vi som vuxna behöver alla ta vårt ansvar här för att barn och unga ska må bra och känna förtroende för varandra och vuxna.

Gävle kommuns kommunalråd Jörgen Edsvik (S):

— Tillsammans med En bra start vill Gävle kommun uppnå en ökad samhällsnytta för att barn och unga ska växa och må bra. Att ha en god ton i samtal, motverka mobbing och vara goda förebilder för våra unga är en viktig del i detta.

Industrinatten med En bra start på Sandvik Coromant

Industrinatten med En bra start på Sandvik Coromant

26 september anordnades Industrinatten i Sandvikens Kommun. Ett evenemang där skolungdomar fick chansen att komma på besök till olika industriföretag, som visade upp sin arbetsmiljö och sin verksamhet.

Brynäs IF:s huvudpartner Sandvik Coromant var självklart en del av dagen, och bjöd även dit En bra start som höll Kompissnack för besökarna.

En bra start var en del av Industrinatten i Sandviken. Brynäs IF:s huvudpartner Sandvik Coromant anordnade rundturer för i sina lokaler för skolungdomarna som kom på besök.

— Sandvik Coromant är ett globalt företag som verkar i över 130 länder, men vi är också lokala. Vi är här i Sandviken och i Gimo. Det är jätteviktigt i vår vision att bygga en bättre framtid, att vi gör det här hemma i regionen, säger Belma Tabak Hörnkvist, varumärkeschef vid Sandvik Coromant.

På Sandvik Coromants uppmuntran fick ungdomarna även ta del av ”Kompissnacket” som En bra start arrangerar.

— Vi berättade om Brynäs syn för hur barn och ungdomar ska bete sig mot varandra. De får en wow-känsla av att vara här i lokalerna och så hoppas vi att budskapet når fram och att det är något de kan ta med sig vidare i livet, säger Kristian Nervik Nilsen, aktivitetsansvarig vid En bra start, och fortsätter:

— Att vi i Brynäs kan jobba tillsammans med våra starka partners i regionen tycker jag är en del av det som världen har saknat. Att de som är stora inom regionen som företag och inom idrottslivet kan jobba tillsammans för ungdomar för att skapa en stark region. Att de barn som finns här kan bli glada och starka så att de i sin tur kan ta det vidare till resten av världen. Det är en fantastisk möjlighet att vi får jobba med våra partners på det här sättet.

Gävle Energi skriver nytt treårsavtal som officiell partner till Brynäs IF och En bra start

Gävle Energi skriver nytt treårsavtal som officiell partner till Brynäs IF och En bra start

En gemensam vision om hållbar utveckling – och ett nytt affärsupplägg för att ta oss dit.

Där är fundamenten bakom att Gävle Energi tecknar ett nytt treårsavtal som officiell partner till Brynäs IF och En bra start.

— Vi har ett viktigt uppdrag att sprida kunskap om klimathotet och vikten av förnybar energi. Det kan vi göra tillsammans med Brynäs IF i det här partnerskapet, säger Malin Eriksson, marknadschef på Gävle Energi.

Under hösten 2019 gick Gävle Energis treårsavtal som officiell partner till Brynäs IF och En bra start ut.

Nu är partnerskapet förlängt – med en tydlig ambition att verka tillsammans långsiktigt genom ett treårsavtal som sträcker sig till 2021.

— Oerhört glädjande och viktigt. Vi har haft förmånen att kunna förlänga med flera av våra största partners under det senaste halvåret – och det här beskedet från Gävle Energi är ytterligare ett bevis på att våra partners ser ett stort värde i det arbete vi gör tillsammans, säger Johan Cahling, direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling i Brynäs IF.

Brynäs IF har aktiverat en uppgradering i föreningens hållbarhetsarbete.

Det som startade inom den sociala hållbarhetsdimensionen genom etableringen av En bra start under 2014 har i dag utvecklats till ett arbete inom de tre stora hållbarhetsdimensionerna. Där finns utöver den sociala verksamheten också ett inriktningsbeslut att arbeta med klimat- och ekonomifrågor ur ett hållbarhetsperspektiv.

I klimatdimensionen är Gävle Energi en av våra absoluta nyckelspelare sedan en lång tid tillbaka. Och kommer att vara det i ännu spetsigare form framåt.

— Brynäs IF och Gävle Energi har haft ett partnerskap som sträcker sig hela vägen tillbaka till storhetseran på 70-talet och vi är föreningens naturliga energipartner, säger Malin Eriksson, marknadschef på Gävle Energi.

— Vi har under många år hjälpt Brynäs att energieffektivisera verksamheten. Sedan 2004 har vi levererat 100 procent förnybar energi till arenan, och därefter också 100 procent förnybar fjärrvärme genom vårt fjärrvärmenät som är ett av Sveriges mest miljövänliga. För oss är samverkan och påverkan en viktig del i vardagen – och det når vi genom partnerskapet med Brynäs IF.

Gävle Energis verksamhet är riktad främst mot klimatdimensionen inom hållbarhetsarbetet. Men genom sitt partnerskap är de också med och möjliggör En bra starts arbete inom den sociala dimensionen.

— Vår roll som officiell partner i En bra start går hand i hand med vårt uppdrag inom våra hållbarhetsarbeten och våra värderingar. Tillsammans gör vi skillnad och skapar vinnare på och vid sidan av isen, säger Malin Eriksson.

Johan Cahling:

— Genom det här partnerskapet har vi enormt stor potential att väva ihop klimatfrågan med vårt sociala arbete. Det gjorde vi exempelvis under hela förra verksamhetsåret när huvudtemat för Barnkonventionens dag och våra uppdrag till skolklasserna handlade om just miljöfrågan. Klimathotet är en synnerligen stor, viktig och generationsöverskridande fråga som involverar såväl våra största partners som alla barn och unga vi träffar genom En bra start. Det är när vi arbetar så som vi växlar upp maximalt i den samlande kraft Brynäs IF kan vara för samhället i vår region och omvärld.

— Det är bara lyssna till Greta. Det handlar om vilken planet vi vuxna i dag vill överlämna till våra barn och unga i morgon. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om alla idrottsföreningar världen över etablerade partnerskap med fundament i hållbarhetsarbete skulle det med stor sannolikhet ha ett stort positivt inflytande på vår värld. Där är vi fast beslutna att vara en pionjär och föregångare inom ishockeyn, inte bara i Sverige utan även globalt. När vi är ute och träffar de europeiska klubbarna med exempelvis European Hockey Alliance är det tydligt att de anser att vi som klubb har storleken och kraften för att vara en sådan föregångare.

I det nya avtalet utvecklar Brynäs IF och Gävle Energi en ny parameter inom partnerskapet.

Det gäller ett affärsupplägg.

Under de kommande tre åren kommer Brynäs IF och Gävle Energi tillsammans ta fram och utveckla ett erbjudande till dig som Brynäsare – där du kan välja att köpa 100 procent förnybar el, och genom det stötta föreningen ekonomiskt.

— Vi håller på att sätta de sista detaljerna kring det och kommer att återkomma med upplägget under den senare delen av hösten. Men det handlar om att vi tror att fler Brynäsare, ju mer vi berättar om hållbarhet och hur viktigt det är, kommer att vilja bli en del av utvecklingen. Det är time to level up för alla, privatpersoner som företag och föreningar. Här kommer Gävle Energi erbjuda alla Brynäsare möjligheten att både välja klimatsmart el – och samtidigt bidra ekonomiskt till Brynäs IF genom att göra så, säger Johan Cahling.

Malin Eriksson:

— Brynäs affärsnätverk har alltid varit en viktig del för oss. Men framåt har vi ett viktigt uppdrag att sprida kunskap om klimathotet och fördelarna med förnybar energi även till privatpersoner. Därför är det nya erbjudandet vi kommer presentera en viktig del i det nya partnerskapsavtalet. Kan vi och Brynäs IF tillsammans inspirera Brynäsare landet över att välja förnybar el och bli mer hållbara så kommer vi att göra skillnad. Därför kommer det erbjudandet vi håller på att ta fram ha en rörlig del där vi lämnar ytterligare ett ekonomiskt bidrag för varje år under det nya treårsavtalet som baseras på hur många Brynäsare som tecknar det vi kommer att kalla ”Brynäskraft”.

8 000 unika möten varje år — följ med En bra start på skolbesök: ”Alla har olika förutsättningar”

8 000 unika möten varje år — följ med En bra start på skolbesök: ”Alla har olika förutsättningar”

Genom sitt kompissnack träffar En bra start varje år runt 8 000 barn i regionen.

Inte minst genom skolbesök, där man föreläser om gemenskap, bemötande och hur man är en bra kompis.

— Det låter kanske lite fjantigt, men vi vill bidra till att världen blir en finare plats att leva i för personerna vi träffar, säger Pernilla Dalborg, verksamhetsansvarig.

— Kristian och Alex!

Barnens rop ekar över skolgården.

— Ska ni vara med oss idag?, frågar de i kör.

De två männen i kläder med Brynäs- och En bra start-loggorna skrattar. De är vana vid den här typen av bemötande.

Inne i skolan fortsätter det. Det hälsas, skojas och skrattas med var och varannan elev. Till slut sätter de sig på några stolar i korridoren för att se över schemat för dagen.

— Jag ska vara i 6B, säger Alex:

— Och Kristian ska vara i 6F.

— När kommer ni till oss då, frågar en besviken flicka i 6C.

— Jag var ju hos er igår, svarar Kristian och skrattar.

Alexander Corpeno Bäcklin och Kristian Nervik Nilsen är aktivitetsansvariga på En bra start. Största delen av deras arbete tillbringar de här — ute i skolorna.

— Vi är ute och träffar barnen på plats, i deras vardag. Vi vill uppmärksamma om och förstärka det positiva arbetet som redan görs ute i skolorna. När vi träffar barnen vill vi visa att det finns en trygg miljö för dem att vara i. Vi går inte ut och försöker ta över utan vi vill stötta det arbetet som både eleverna och lärarna gör där ute varje dag, säger Nervik Nilsen.

De har ett minst sagt varierande yrke. Vissa dagar — som den här dagen — är det ”Kompissnack” där de besöker skolor och föreläser om hur man blir en bättre kompis. Vissa dagar är de i Gavlerinken och lär elever med funktionsnedsättning att åka skridskor och andra dagar har de kontakt med socialtjänsten och hjälper människor med exempelvis drogmissbruk.

Men en sak står alltid i centrum — att få in människor i en gemenskap.

— Vi vill ge dem vi träffar en mening. Att lyfta deras vardag och att till exempel visa att det är något bra att gå i skolan. Vi vill ge dem en boost i att behandla varandra väl och i hur man ska agera tillsammans med sina klasskompisar, säger Nervik Nilsen.


På kontoret i Gavlerinken står Pernilla Dalborg vid sitt upphöjda skrivbord.

— Det är bra för ryggen, berättar hon.

Dalborg är verksamhetschef för En bra start. Hon är bland annat ansvarig för att styra upp de områden och aktiviteter som verksamheten jobbar med. Bland annat så utbildar de ideella ledare genom ledarskapsakademin och via sitt föreningsnätverk och partners styr de upp möten mellan ungdomar och arbetsgivare i hela regionen.

— Via ledarskapsakademin vill att barn och unga ska få goda förebilder i sin vardag. Att de ska ha någon att se upp till som kan hjälpa dem där de är, i sin verklighet och vardag. Vi arbetar också för att ge unga arbetslösa en möjlighet att komma in i på en arbetsplats och förhoppningen är att de därigenom ska få fasta jobb. Alla människor behöver känna sig behöva och han en mening i sin vardag, säger Dalborg.

Tidigare var Dalborg områdesrektor för Lillhagen rektorsområde i Bomhus. Men för 1,5 år sedan lämnade hon skolan för att börja arbeta för Brynäs IF och En bra start. Olika yrken, men med samma syfte.

— Jag jobbar fortfarande för barn och unga och för deras välmående. Det är de som står i fokus. I rektorskapet handlade det om att förmedla både värdegrund och kunskap. I min roll som verksamhetschef i En bra start handlar det främst om värdegrund, men i den värdegrunden försöker vi också förmedla vikten av utbildning, säger Dalborg och fortsätter:

— En fullständig grundskoleutbildning är en av de största framgångsfaktorerna vi har i dagens samhälle. Vi försöker göra utbildningen mer inkluderande och motverka socialt utanförskap så att alla ska få del av den.

Tillsammans med Corpeno Bäcklin och Nervik Nilsen jobbar Dalborg för att regionens barn och unga ska bli mer inkluderande, ska få en bättre självkänsla, tilltro till sig själva och en trygg vardag. Arbetet de gör hade inte varit möjligt utan Brynäs partners.

— Det låter kanske lite fjantigt, men vi vill bidra till att världen blir en finare plats att leva i för personerna vi träffar. Tack vare våra partners kan vi bedriva den här verksamheten och de är med i vår styrgrupp för En bra start, där vi planerar vår verksamhet. De deltar i många av våra aktiviteter och vi vill alla samma sak. Vi vill alla göra det här på riktigt.


På skolan har Alexander och Kristian delat upp sig, som de alltid gör.

Alexander i 6B och Kristian i 6F.

När de föreläser för berättar de om vikten av engagemang, att bry sig och att vilja bli en bättre kompis. Att deras målsättning med föreläsningen är att alla i rummet ska gå därifrån som en lite bättre kamrat.

De förklarar för barnen varför Brynäs jobbar med de här frågorna, om samarbetet med Unicef och bakgrunden till Den rena dräkten. De leker lekar och pratar om vikten av ett trevligt bemötande. Mot sig själv, andra och mot miljön man befinner sig i.

— Tröjan är en symbol för barnen. Vi har tre loggor på tröjan i Unicef, En bra start och klubbmärket. Det är tre verksamheter som alla jobbar för barnens bästa, och det vill vi få barnen att första. Det är deras tröja, och det är därför den är reklamfri, säger Nervik Nilsen.

Trots att duon träffar runt 8 000 elever varje år är varje möte unikt.

— När vi möter barnen är det jätteviktigt att vi ser alla. Alla barn har olika frågor, olika förutsättningar och bakgrund. Mot vissa måste man vara lite tuffare och mot vissa får man vara lite snällare, säger Nervik Nilsen.

— När vi märker att barnen vill sitta kvar och ställa frågor och inte bara springa ut på rasten, då får vi ett kvitto på att de har tagit de till sig det vi har berättat. Att de har fått något bra som de kan ha med sig även framöver. Och det bästa är när vi kommer tillbaka och ser att det blivit en utveckling i klassen.

Vissa barn har de följt i flera år. Från årskurs tre till och med nio.

— Från att det kändes som att de knappt nådde upp till knäna på oss till att de blivit nästan vuxna, fina ungdomar. Man blir stolt när man ser den skillnad som vi har gjort. Det är så klart inte bara vi som bidragit till den, det är även lärare och andra, men vi är en del av det. Det är väldigt häftigt när barnen kommer ihåg saker vi pratat med dem om för sex år sedan, sånt som knappt vi kommer ihåg.


Det är dags för Kristian och Alexander att lämna skolan för den här gången. På vägen ut omringas de av barnen, och de kommer knappt ut genom dörren.

— Säg då, när kommer ni nästa gång?, frågar barnen.

— Först ska vi till några andra skolor, men om några veckor är vi tillbaka här, säger Alex.

— Då hoppas vi att ni kommer ihåg allt vi har pratat om, säger Kristian.

— Ja, det ska vi, vi lovar!

FAKTA — SÅ JOBBAR EN BRA START

• En bra start träffar varje år runt 8 000 elever via ”kompissnack” i regionens skolor.

• Utöver det träffar även Brynäs IF:s spelare över 5 000 barn under sina besök i skolor och på fritidsgårdar under året.

• Totalt träffar vi över 13 000 elever i skolmiljö — sen tillkommer även andra aktiviteter.

• En bra start besöker årskurs fyra till sex i alla kommunala och fristående skolor i Gävle. Det görs även besök till skolor i andra kommuner i Gävleborg.

• Kompissnack anordnas varje vecka under hela läsåret.

• Spelarbesöken sker varje måndag på skolornas fritids, från september till att slutspelet börjar.