Gävle Energi skriver nytt treårsavtal som officiell partner till Brynäs IF och En bra start

Gävle Energi skriver nytt treårsavtal som officiell partner till Brynäs IF och En bra start

En gemensam vision om hållbar utveckling – och ett nytt affärsupplägg för att ta oss dit.

Där är fundamenten bakom att Gävle Energi tecknar ett nytt treårsavtal som officiell partner till Brynäs IF och En bra start.

— Vi har ett viktigt uppdrag att sprida kunskap om klimathotet och vikten av förnybar energi. Det kan vi göra tillsammans med Brynäs IF i det här partnerskapet, säger Malin Eriksson, marknadschef på Gävle Energi.

Under hösten 2019 gick Gävle Energis treårsavtal som officiell partner till Brynäs IF och En bra start ut.

Nu är partnerskapet förlängt – med en tydlig ambition att verka tillsammans långsiktigt genom ett treårsavtal som sträcker sig till 2021.

— Oerhört glädjande och viktigt. Vi har haft förmånen att kunna förlänga med flera av våra största partners under det senaste halvåret – och det här beskedet från Gävle Energi är ytterligare ett bevis på att våra partners ser ett stort värde i det arbete vi gör tillsammans, säger Johan Cahling, direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling i Brynäs IF.

Brynäs IF har aktiverat en uppgradering i föreningens hållbarhetsarbete.

Det som startade inom den sociala hållbarhetsdimensionen genom etableringen av En bra start under 2014 har i dag utvecklats till ett arbete inom de tre stora hållbarhetsdimensionerna. Där finns utöver den sociala verksamheten också ett inriktningsbeslut att arbeta med klimat- och ekonomifrågor ur ett hållbarhetsperspektiv.

I klimatdimensionen är Gävle Energi en av våra absoluta nyckelspelare sedan en lång tid tillbaka. Och kommer att vara det i ännu spetsigare form framåt.

— Brynäs IF och Gävle Energi har haft ett partnerskap som sträcker sig hela vägen tillbaka till storhetseran på 70-talet och vi är föreningens naturliga energipartner, säger Malin Eriksson, marknadschef på Gävle Energi.

— Vi har under många år hjälpt Brynäs att energieffektivisera verksamheten. Sedan 2004 har vi levererat 100 procent förnybar energi till arenan, och därefter också 100 procent förnybar fjärrvärme genom vårt fjärrvärmenät som är ett av Sveriges mest miljövänliga. För oss är samverkan och påverkan en viktig del i vardagen – och det når vi genom partnerskapet med Brynäs IF.

Gävle Energis verksamhet är riktad främst mot klimatdimensionen inom hållbarhetsarbetet. Men genom sitt partnerskap är de också med och möjliggör En bra starts arbete inom den sociala dimensionen.

— Vår roll som officiell partner i En bra start går hand i hand med vårt uppdrag inom våra hållbarhetsarbeten och våra värderingar. Tillsammans gör vi skillnad och skapar vinnare på och vid sidan av isen, säger Malin Eriksson.

Johan Cahling:

— Genom det här partnerskapet har vi enormt stor potential att väva ihop klimatfrågan med vårt sociala arbete. Det gjorde vi exempelvis under hela förra verksamhetsåret när huvudtemat för Barnkonventionens dag och våra uppdrag till skolklasserna handlade om just miljöfrågan. Klimathotet är en synnerligen stor, viktig och generationsöverskridande fråga som involverar såväl våra största partners som alla barn och unga vi träffar genom En bra start. Det är när vi arbetar så som vi växlar upp maximalt i den samlande kraft Brynäs IF kan vara för samhället i vår region och omvärld.

— Det är bara lyssna till Greta. Det handlar om vilken planet vi vuxna i dag vill överlämna till våra barn och unga i morgon. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om alla idrottsföreningar världen över etablerade partnerskap med fundament i hållbarhetsarbete skulle det med stor sannolikhet ha ett stort positivt inflytande på vår värld. Där är vi fast beslutna att vara en pionjär och föregångare inom ishockeyn, inte bara i Sverige utan även globalt. När vi är ute och träffar de europeiska klubbarna med exempelvis European Hockey Alliance är det tydligt att de anser att vi som klubb har storleken och kraften för att vara en sådan föregångare.

I det nya avtalet utvecklar Brynäs IF och Gävle Energi en ny parameter inom partnerskapet.

Det gäller ett affärsupplägg.

Under de kommande tre åren kommer Brynäs IF och Gävle Energi tillsammans ta fram och utveckla ett erbjudande till dig som Brynäsare – där du kan välja att köpa 100 procent förnybar el, och genom det stötta föreningen ekonomiskt.

— Vi håller på att sätta de sista detaljerna kring det och kommer att återkomma med upplägget under den senare delen av hösten. Men det handlar om att vi tror att fler Brynäsare, ju mer vi berättar om hållbarhet och hur viktigt det är, kommer att vilja bli en del av utvecklingen. Det är time to level up för alla, privatpersoner som företag och föreningar. Här kommer Gävle Energi erbjuda alla Brynäsare möjligheten att både välja klimatsmart el – och samtidigt bidra ekonomiskt till Brynäs IF genom att göra så, säger Johan Cahling.

Malin Eriksson:

— Brynäs affärsnätverk har alltid varit en viktig del för oss. Men framåt har vi ett viktigt uppdrag att sprida kunskap om klimathotet och fördelarna med förnybar energi även till privatpersoner. Därför är det nya erbjudandet vi kommer presentera en viktig del i det nya partnerskapsavtalet. Kan vi och Brynäs IF tillsammans inspirera Brynäsare landet över att välja förnybar el och bli mer hållbara så kommer vi att göra skillnad. Därför kommer det erbjudandet vi håller på att ta fram ha en rörlig del där vi lämnar ytterligare ett ekonomiskt bidrag för varje år under det nya treårsavtalet som baseras på hur många Brynäsare som tecknar det vi kommer att kalla ”Brynäskraft”.

Gävle kommun förlänger som huvudpartner till Brynäs IF och En bra start

Gävle kommun förlänger som huvudpartner till Brynäs IF och En bra start

På onsdagseftermiddagen blev det klart.

Gävle kommun tecknar ett nytt huvudpartneravtal över fyra år med Brynäs IF och En bra start.

— Ett viktigt budskap för framtiden, säger Johan Cahling, Brynäs IF:s direktör för hållbarhet, varumärke och strategiska partnerskap.

I måndags kunde vi berätta att Bilbolaget valt att förlänga sitt huvudpartnerskap i Brynäs IF och En bra start.

Nu har en redan viktig och glädjande vecka för föreningen precis blivit ännu bättre.

Nästa huvudpartner som haft ett utgående avtal väljer också att förlänga samarbetet. På onsdagseftermiddagen röstade kommunstyrelsen i Gävle kommun igenom ett nytt avtal över de kommande fyra åren.

— Det är otroligt roligt att två av våra huvudpartners under samma vecka valt att förlänga sina avtal. Det är ett glädjande budskap för att det sociala hållbarhets- och jämställdhetsarbete vi kämpar för dagligen genom både hockeyn och En bra start är prioriterade områden framöver för både kommun och näringsliv, säger Johan Cahling.

De kommande fyra åren kommer Gävle kommunkoncern bidra med 3,5 miljoner kronor per år till En bra start. Det nya samarbetsavtalet utgår från det sociala hållbarhetsprogram som beslutades i kommunfullmäktige i december.

— Det betyder att vi tillsammans med Gävle Kommun kan fortsätta att driva och förstärka det samhällsarbete för barn och unga som ”En bra start” kämpar för dagligen i Gävle och i vår region. Gävle kommun är en synnerligen viktig del av vår samverkansmodell mellan föreningsliv, kommun och näringsliv som även gör att många andra kommuner och aktörer i Sverige ser på vårt samarbete som en ledstjärna.

Utöver den årliga investeringen på 3,5 miljoner kronor till En bra start så kommer Gävle kommun via samarbetsavtalet med Brynäs IF att ge sponsorstöd till både dam- och herrlaget, som får 250 000 kronor vardera i stöd.

— Precis som kommunstyrelsen beslutat så tycker vi att det är en strategiskt viktig inriktning att fördela sponsringsstödet lika mellan dam- och herrlag. Det är helt i linje med vår gemensamma strävan mot ett mer jämställt samhälle och en mer jämställd ishockey, där vi exempelvis just i dag när detta beslutades kunde berätta att vi bryter normen för vår årliga internmatch genom att för första gången någonsin inkludera damspelare i matchen, säger Johan Cahling.

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S):

— Vi behöver öka sammanhållningen, förbättra skolresultaten och minska ungdomsarbetslösheten och den sociala utsattheten. För att lycka med detta behöver vi hjälpas åt. Vi välkomnar att fler föreningar kommer med initiativ om hur föreningslivet och det civila samhället kan vara med och bygga Gävles framtida utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

— Arbetet inom ”En bra start” kommer att knytas till kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott, där utskottets ordförande kommer att delta i ”En bra starts” styrgrupp. Därmed kommer utskottet och kommunstyrelsen att ha en aktiv roll i verksamhetens inriktning och uppföljning. I styrgruppen ser vi också fram emot ett utvecklat samarbete med övriga huvudpartners.

I det tidigare huvudpartneravtalet mellan Gävle kommun och Brynäs IF ingick namnrättigheten till Gavlerinken Arena.

Så är inte fallet i det nya fyraårsavtalet.

— Det ser vi bara som möjligheter. Vi har under året gjort en analys som värderar namnrättigheten av Gavlerinken till tre miljoner kronor per år. Det här ger oss en möjlighet att titta på hur vi kan generera ett ännu större värde till föreningen än det som var fallet under föregående arenanamnsavtal, säger Johan Cahling.

Bilbolaget förlänger som huvudpartner till Brynäs IF och En bra start

Bilbolaget förlänger som huvudpartner till Brynäs IF och En bra start

Som huvudpartner skapar de förutsättningar för våra lag på isen – och gör både En bra start och den rena dräkten möjlig.

Nu förlänger Bilbolaget och Brynäs IF avtalet.

— Ett mycket viktigt avtal för föreningen, säger Johan Cahling, Brynäs direktör för hållbarhet, varumärke och strategiska partnerskap.

Huvudpartner är Brynäs IF högsta nivå för partnerskap och den nivå som bidrar störst ekonomiskt till klubben.

Det skapar förutsättningar för sporten över alla led – våra lag i SHL, SDHL och inom junior- och ungdomsverksamheten.

Det är tack vare föreningens huvudpartners som våra lag kan spela i den rena dräkten. Hockeyeuropas enda utan kommersiella reklamlogos. Det är också tack vare våra huvud- och officiella partners som vi kan vara en positiv kraft i samhället genom En bra start.

Bilbolaget ingick sitt huvudpartnerskap för tre år sedan.

Det initiala avtalet löper ut under 2019.

Därför är vi glada att kunna kommunicera att de vill fortsätta sitt engagemang i Brynäs IF och En bra start – och har valt att förlänga samarbetet.

Vi är väldigt glada att kunna fortsätta driva och utveckla vårt partnerskap. Det är ett mycket viktigt avtal för föreningen, säger Johan Cahling.

Som huvudpartner är Bilbolaget också exklusiv billeverantör till föreningen.

Robert Lipskog, VD, Bilbolaget Gävleborg:

— För oss var det ett självklart val att förlänga vårt huvudpartneravtal. Jag följer den aktuella politiska debatten rörande En bra start och kan bara konstatera att det handlar om att bestämma sig. Antingen fortsätter vi den inslagna vägen med den unika samverkansmodellen där förening, företag och kommun arbetar tillsammans för att göra skillnad på riktigt – eller så hamnar vi i ett läge där vi arbetar var och en för sig. Vi vill verka för att regionen ska växa och må bättre och just det gör En bra start tillsammans med verksamhetens partners.

— Vi tycker att det är viktigt att se den här verksamheten långsiktigt. Kan vi tillsammans med En bra start vara med och bidra till en välmående region så kommer det över tid vara positivt för vår verksamhet också i form av kunder och arbetskraft. Det finns ett viktigt kretslopp och helhetsperspektiv som En bra start har förstått och byggt sin modell ifrån. Det vill vi fortsätta med – och tycker att ännu fler ska bli en del av.

Ny huvudpartner klar för Brynäs IF – Sandvik Coromant tecknar treårsavtal

Ny huvudpartner klar för Brynäs IF – Sandvik Coromant tecknar treårsavtal

Brynäs IF och Sandvik Coromant ingår ett partnerskap.

Ett treårigt huvudpartneravtal är tecknat – där huvudfokus är på Brynäs sociala verksamhet, En bra start.

– Stort och fantastiskt kul att nu inleda samarbetet med Sandvik Coromant som huvudpartner, säger Johan Cahling, Brynäs direktör för varumärke och hållbarhet.

Brynäs IF och En bra start har en ny huvudpartner: Sandvik Coromant.

Det svenska företaget har huvudkontor i Sandviken – men är samtidigt en global aktör som är representerad i totalt 150 länder med 8 000 anställda världen över.

– För oss är det stort och viktigt och inspirerande att storbolag i yttersta världsklass väljer oss som partner för att förstärka deras arbete kring barns rättigheter lokalt och globalt. Det är också ett stort och viktigt avtal för hela föreningen, säger Johan Cahling, Brynäs direktör för varumärke och hållbarhet.

Partnerskapet har möjliggjorts i huvudsak av två anledningar.

Dels tack vare Brynäs sociala verksamhet, En bra start, som är grundfundamentet till att Sandvik Coromant investerar i klubben.

Och dels genom det faktum att föreningen är världens enda hockeyklubb som jobbar tillsammans med UNICEF Sverige.

– Megatrenderna i världen är tydliga. Oavsett om du är liten eller stor aktör, företag eller förening, så behöver du bidra till en bättre värld om du vill vara relevant framåt i tiden. Med den rena dräkten, En bra start och vår partnerstrategi från exponering till samhällsnytta ligger vi rätt i tiden och vi känner att attraktionskraften att bli en del av det ökar för varje år. Att nu Sandvik Coromant kliver in som huvudpartner är ännu ett bevis på det.

– Det som gör det här extra kul är att Sandvik Coromant också ingår ett samarbete med vår sociala partner UNICEF Sverige och att Coromant ser styrkan i ett trepartssamarbete för att skapa en struktur och arbetssätt lokalt och över hela världen där målet är att företaget med dess medarbetare ska ta ett större ansvar för arbetet kring barns rättigheter. Vi är inte nöjda med att bara vara en hockeyklubb som utmanar om SM-guld på isen, Brynäs IF genom En bra start har möjlighet att vara någonting mer. Vi är och vill vara en samhällskraft som är en del av både den lokala och globala utvecklingsprocessen för barns rättigheter – och nu driver vi för det tillsammans med även Sandvik Coromant.

Det nya huvudpartneravtalet hjälper samtidigt klubben att bli ytterligare konkurrenskraftig i verksamhetens katalysator: Ishockeyn.

– Sandvik Coromant köper helheten. Som huvudpartner står företagen bakom Brynäs totala hockeysatsning på ungdom, morgondagens Brynäsare, SDHL, SHL även om deras fokus ligger på En bra start och samhällsnyttan. Sandvik Coromant är en kompetent världsledare som vi nu får in i styrgruppen i En bra start och vi är övertygade att dom kommer att utmana oss så att vi växer i hela vår verksamhet.

Sandvik Coromant ser ett stort värde i att ingå ett partnerskap med Brynäs och UNICEF Sverige.

– Jag är väldigt glad och stolt att vi på Sandvik Coromant kommer att arbeta nära UNICEF Sverige och En bra start framåt. Tillsammans har vi ambitionen att stödja hälsa, lärande och utveckling. Och vi tycker att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att följa sina drömmar och att utbilda sig på ett bra sätt. På Sandvik Coromant är vi fast beslutna om att göra en positiv inverkan och få barn och ungdomar att se de stora möjligheterna i livet och att växa och utvecklas i en trygg och inkluderande miljö för att hjälpa dem att få en bra början på livet! UNICEF Sverige, En bra start och Sandvik Coromant har alla ambitionen att växa tillsammans som partners och utmana varandra, allt för att kunna stödja och bidra bättre år för år, säger Björn Roodzant, Vice VD Marknadsförings- och kommunikationsdirektör vid Sandvik Coromant.

Joakim Fagerudd, platschef Sandvik Coromants produktionsenhet i Gimo, utvecklar kring den lokala förankringen med partnerskapet.

– Av de 8 000 globala medarbetare på Sandvik Coromant finns nära 500 i Sandviken och 1 500 i Gimo och vi tror att detta initiativ kan bidra till framtida utvecklingen i dessa regioner i Gästrikland och norra Uppland som är av yttersta vikt för oss. Tillsammans med En Bra Start/Brynäs IF och deras nätverk av starka partners tror vi att vi kan göra en skillnad och bidra till att stärka unga människor i vår region.

FAKTA: Brynäs IF och En bra starts nuvarande huvudpartners

Sandvik Coromant

Länsförsäkringar Gävleborg

Bilbolaget

Bauer

Gävle Kommun