Digitala kompissnack

Våra digitala kompissnack – en serie i fyra delar.

Verksamhetsområdet EBS Kompis ska ge fler barn förutsättningar att klara sin utbildning, framförallt genom att bidra till en lugnare och tryggare skolmiljö och där barnen även stärker sina kunskaper om barns rättigheter.

Genom aktiviteten Kompissnack vill vi stärka barns och ungas självkänsla och självkännedom. Syftet är att förstärka skolans budskap med en annan röst och metodik på framförandet, för att på så vis ses som ett komplement för lärarna.

Genom Kompissnack träffar En bra start varje år runt 8 000 barn i regionen. Ett normalt år. Under pandemin har givetvis även En bra starts verksamhet tvingats tänka om och utveckla nya vägar för interaktion med regionens barn och unga.

Från årsskiftet har verksamheten till exempel varje vecka kommunicerat ett Digitalt Kompisuppdrag, ett uppdrag som nått skolorna via våra digitala kanaler och kontakt med skolor.

Målsättningen med kompisuppdragen är att på ett aktuellt, lekfullt och pedagogiskt sätt beröra aktuella ämnen som barnen i sin vardag kan komma i kontakt med. Exempel på uppdrag har varit hur man kan röra sig mer i vardagen, hjälpa till hemma med matlagningen samt rocka sockorna för att visa på alla människors olikheter.

Förutom Digitala Kompisuppdrag har också längre Digitala Kompissnack planerats och genomförts under våren, totalt fyra till antalet.

Under februari månad, precis innan sportlovet hade den första digitala upplagan premiär och följdes upp av det andra i mitten av mars.

Det första Digitala Kompissnacket sågs av nästan 700 elever och lärare och har fått mycket positiv feedback. Då var ämnet ”hemmaspecial” och belyste problematiken med ökad skärmtid, minskad aktiv fritid och den ökade risken för psykisk ohälsa.

Temat för det andra Digitala Kompissnacket var utmaningen med de låga skolresultaten och vikten av en lugn och harmonisk klassrumsmiljö som ett verktyg för fler godkända elever. Faktorer som ofta bygger på en dynamik av kärlek och förståelse, från både lärare och elever. Vi vet att koncentrationen att lyssna en hel lektion kan vara tuff, kanske blir den ännu tuffare utan en meningsfull aktiv fritid.

Den 3 maj kl. 20.00 är det återigen dags för UNICEF:s årliga tv-gala, Världens viktigaste kväll. Brynäs IF och En bra start är givetvis med och stöttar arbetet för barnen, som är båda organisationers utpekade målgrupp. Målet med kvällen är att inspirera fler att bli Världsföräldrar, alltså månadsgivare, och tillsammans vara med och förändra barns liv.

I samband med den stora tv-galan släpper En bra start även sitt tredje av fyra Digitala Kompissnack, som följer UNICEF:s tema med fokus på barnen. Onsdagen den 5:e maj publiceras avsnittet i En bra starts sociala kanaler, vi har döpt det till Världens viktigaste dag.

Verksamhetsområdet Kompis riktar sig främst till barnen i årskurs 4 till 6. De Digitala Kompissnacken är vänder sig till barnen i årskurs 3 till 6.

Kommande digitala kompissnack publiceras enligt följande:
Vecka 22  – ”Sommarlovsspecial”, onsdag 2/6 kl. 11.00. Tema: En meningsfull aktiv fritid.

De Digitala Kompissnacken kommer att publiceras i spelaren nedan.

Se det första avsnittet som publicerades den 17:e februari med tema hemmaspecial här.

Se det andra avsnittet som publicerades den 24:e mars med tema utbildning och bra förutsättningar för goda skolresultat här.

Onsdag den 5:e maj är det världens viktigaste dag när En bra start nu släpper sitt tredje Digitala Kompissnack med tema barnkonventionen och barns rättigheter. Se avsnittet i spelaren här.