EBS Nationellt

”Krävs nya lösningar”

Det krävs nya lösningar och samverkansformer för att hantera dagens och framtidens samhällsutmaningar för barn, unga och landet Sverige. En bra start arbetar framför allt lokalt i Gävle och regionalt i Gävleborg. Med Brynäs IF:s varumärkesstyrka och nätverk av personer, företag och organisationer runt om i Sverige i ryggen arbetar Brynäs IF och En bra start också för att inspirera fler aktörer att ta ett ökat ansvar för barn och ungas bästa. 

Vårt arbete med att väcka opinion sker genom att medvetandegöra och inspirera andra utifrån vårt eget arbete. Förutom att väcka opinion och påverkan omkring barns rättigheter, arbetar vi för att påverka andra föreningar att utveckla både sin förening och det samhällsengagemang föreningen har på ett hållbart sätt. Vi ser det som en uppgift att belysa idrottens och föreningars roll och påverkansmöjlighet för att stärka barn och unga i samhället och arbetar aktivt för att inspirera fler företag och kommuner att hitta vägar att samverka med föreningslivet genom nya modeller. Vi ser att samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor är rätt väg att gå för att framgångsrikt kunna möta de samhällsutmaningar som finns idag.

Det Brynäs IF gör med sitt arbete i En bra start är oftast helt nytt och oprövat för en idrottsförening. Då alla föreningar har samma typ av utmaningar, frågor och strukturer är vår ambition att inspirera och sprida våra framtagna koncept och modeller till fler föreningar, för att skapa ytterligare samhällsnytta i vårt land. Samtidigt som vi alltid är intresserade av att höra hur andra tänker och arbetar. Dessutom är vi alltid öppen för samverkan över gränser för att ge fler barn och unga en bra start i deras liv och karriärer. 

Under verksamhetsåret 17/18 överenskom vi med vårt nätverk av föreningar i Gävleborg, Ett Bra Nätverk, att vi alla skulle genomföra speed-dates i vårt län – tillsammans med våra respektive företagsnätverk och lokala arbetsförmedling. En stödjande partner i det här arbetet är också Länsförsäkringar Gävleborg som aktivt är med/kommer att vara med och planera dessa aktiviteter i vårt län. På de tolv speed dates vi genomfört i länet under 2017/2018 deltog drygt 90 företag och ca 400 ungdomar.

Under förra verksamhetsåret blev det klart att SHL centralt – under överinseende av samt med Brynäs IF:s hjälp – också kommer att genomföra den här aktiviteten – som en del i sitt påbörjade CSR-arbete för ligan. I januari 2018 genomförde vi således speed-dater på sju orter där SHL-klubbar finns (Växjö, Stockholm, Malmö, Ängelholm, Skellefteå, Gävle och Karlskrona). Vi på Brynäs IF och En bra start har också påbörjat ett större arbete tillsammans med AF för att förbättra hållbarheten och kvaliteten på modellen (som vi benämner Vägen in) samt uppföljning av vårt gemensamma arbete som ska leda till fler ungdomar in i utbildning och i arbete. Målet är att både SHL och även fler föreningar i Sverige ska inspireras och vid önskemål också kunna ta del av modellen ”Vägen in” i sin egen verksamhet.

Vårt arbete med våra största partners, som vi benämner, Från exponering till samhällsnytta väcker intresse i vår egen region såväl som runt om i landet. Som resultat av det stora intresset, har vi varje år många föreläsningar om vårt arbete. Föreläsningarna riktas till kommuner, företag, föreningar, branschorganisationer och sker över hela Sverige. Dessutom deltar vi mer än gärna i intressanta seminarier och paneldebatter som fokuserar på hållbarhet, social hållbarhet och gärna med fokus på barn och ungas bästa.

 

Spelare och personal från Brynäs IF är världsföräldrar genom UNICEF och tillsammans arbetar vi för alla barn!
Brynäs IF driver just nu en kampanj där Brynäsare från hela Sverige välkomnas engagera sig som världsföräldrar genom Brynäs IFs samarbete med UNICEF. Som Världsförälder stöttar du UNICEFs arbete för utsatta barn runt om i världen genom autogiro varje månad. UNICEF fördelar hjälpen efter behov och dina pengar går till barn över hela världen. De barn som är mest utsatta får hjälp först. 
Läs mer om kampanjen här >>>

 

Utöver det arbete som vi gör är vi säkra på att Den rena dräkten också gör en hel del nytta då den särskiljer sig från alla andra matchdräkter i HockeySverige och HockeyEuropa. För oss är den rena dräkten en symbol för den förflyttning som vi gör ”från exponering till samhällsnytta” och det gemensamma arbete som vi gör i En bra start med UNICEF och våra starka partners.