Hållbarhet

Vår hållbarhetsmodell

Vår hållbarhets-modell

Vi arbetar för att säkerställa en hållbar värld för framtida generationer.

Våra mål för att bevara hockeyn för framtida generationer

Människor | En klubb för alla

Planet | En grön arena

Ekonomi | Bedriva en etisk affärsmodell

Vår hållbarhetsresa har fortsatt under den gångna säsongen. Vi har gjort många förändringar i organisationen som ska hjälpa oss att utvecklas.

Johan Cahling, direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling, Brynäs IF

Våra hållbarhetsdimensioner

Våra hållbarhets-dimensioner

Brynäs IF:s hållbarhetsarbete är strukturerat enligt ”the triple bottom”-linemodellen som delar in hållbarhet i tre dimensioner. På engelska lyder den ”people, planet, profit” och landar i att alla tre delar behöver fungera för att helheten ska kunna utvecklas.

Människa

Den mänskliga hållbarhetsdimensionen handlar om att ta hand om människor.

Den rymmer exempelvis såväl jämställdhetsutveckling, som att barn och unga ska ha en möjlighet till ett bra liv – och frågor som att arbetsgivare ska värna om och ta hand om sin personal.

Inom den här dimensionen har Brynäs IF arbetat tillsammans med våra största partners sedan 2014 med En bra start-verksamheten och UNICEF-partnerskapet.

 

Planet

”There is no hockey on a dead planet”.

Klimatdimensionen inom hållbarhet handlar om världens gemensamma arbete för att hitta förnybara lösningar för samhällets behov och utmaningar.

Där har idrottsföreningar som Brynäs IF en möjlighet att vara en drivande kraft i utvecklingen.

Brynäs IF använder exempelvis 100 procent förnybar el från vår officiella partner Gävle Energi – som i sin tur samarbetar med en annan av våra officiella partners: BillerudKorsnäs.

 

Välgång

Välgångsdimensionen handlar om att vi som värld måste hitta nya samverkansformer för att skapa nutida och framtida partnerskap som genom hållbara verksamheter också genererar en hållbar och framgångsrik ekonomi.

En vanlig fråga vi får är: ”Får idrottsklubbar tjäna pengar på hållbarhetsarbete?”.

Svaret är busenkelt: ”Idrottsklubbar måste tjäna pengar på det. Annars går vi under – och saknar resurser för att använda kraften i våra varumärken för hållbarhetsfrågor”.

 

fn:s globala hållbarhetsmål

fn:s globala hållbarhets-mål

… är ett antal mål med sikte mot att adressera de globala utmaningarna i form av fattigdom, jämställdhet, klimat, miljömässig nedgång, välgång samt fred och rättvisa. Alla kan bidra till att nå dessa mål, inklusive idrottsföreningar som Brynäs IF.

UNFCCC – sport för klimatförändring

Vi står bakom FN:s initiativ ”Sport för klimatförändring”. Genom att supporta initiativet har vi tagit på oss att följa de fem följande principerna.

 

  • Princip 1 | Genomföra systematiska ansträngningar för att främja ett större miljöansvar
  • Princip 2 | Minska den totala klimatpåverkan.
  • Princip 3 | Utbilda för klimatåtgärder;
  • Princip 4 | Främja hållbar och ansvarsfull konsumtion;
  • Princip 5 | Förespråka för klimatåtgärder genom kommunikation

värdegrund

Nöje och kamratskap

Nöje och kamratskap är starka drivkrafter för idrott. Vi vill arrangera och utveckla alla våra aktiviteter så att vi kan ha kul, må bra och prestera bättre.

Demokrati och deltagande

Alla medlemmars röst räknas lika mycket. Alla medlemmar kan delta i, besluta kring och ta ansvar för sina aktiviteter. Demokrati och deltagande måste drivas jämställt och oberoende av bakgrund.

Alla har rätt att gå med

Alla som vill ska kunna delta oavsett omständigheter. Den som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning, såväl som fysiska och psykiska förhållanden, kan delta i klubbens idrottsaktiviteter.

Fair play

Rättvist spel och ärlighet är förutsättningar för tävling på lika villkor. Det betyder att hålla sig inom ramen för överenskommelser och att ha god etik och moral. Det betyder också att arbeta mot fusk, dopning och korruption, mot mobbning, trakasserier och våld både inom och utanför idrottsarenan.

jämställdhet

Vi tycker att ishockey är en rolig sport som lär människor många fysiska och mentala färdigheter och därför har fördelar för alla människor att spela och utöva.

Att uppmuntra alla barn att vara aktiva är i linje med att stödja FN:s barnkonvention.

Vårt arbete med jämställdhet fokuserar på FN:s SDG5 och beskrivs i våra hållbarhetsrapporter.

Ansvarsfull vattenkonsumtion

Rent vatten är en brist i många regioner runtom i världen och klimatförändringarna förvärrar denna situation. För att minska vår egen vattenanvändning installerar vi under 2019 ett nytt issystem som gör det möjligt för oss att återanvända vatten från våra ismaskiner för att skapa ny is.

Mer information om detta projekt finns i våra hållbarhetsrapporter.

Hälsa och säkerhet

 Att ta hand om våra spelare och alla våra anställda är viktigt för att säkra vår idrotts framtid. Vi vill använda vårt inflytande för att uppmuntra medlemmar och fans att leva hälsosamma livsstilar.

Vår ambition inom detta område är att nå målen för SDG3-målet ”God hälsa och välbefinnande”.

en grön arena

Vi arbetar kontinuerligt med att minimera avfall och sortera korrekt för att maximera återvinningen av återanvändbara material.

Brynäs if:s hållbarhetsrapporter

Här hittar du tidigare års rapporter.

2019 | The last game

2018 | Further, father, together

En bra start – Socio ekonomiska effektrapporter

Här hittar de senaste rapporterna.

2019-2020

2018-2019