Jobb

Tillsammans sänker vi ungdomsarbetslösheten

EBS Jobb är ett område inom En bra start där vi fokuserar på att stärka gemenskapen och utvecklingen för unga vuxna. Det gör vi dels genom att tillsammans med våra partners, företagsnätverk och Arbetsförmedlingen skapa praktikplatser för arbetslösa ungdomar, och dels genom att tillsammans med Ung Företagssamhet bidra till att stärka nätverket och ledarskapet hos UF-alumner.

Praktikplatser

De senaste 15 åren har arbetslösheten bland unga i Gävle och Gävleborg ökat. Trots att trenden har börjat vända, ligger Gävleborg fortfarande bland de högst upp på listan för ungdomsarbetslöshet i Sverige. 

Tillsammans med Arbetsförmedlingen jobbar En bra start för att arbetslösa ungdomar ska få möjlighet att utvecklas genom att gå från ett liv utanför arbetslivet till en gemenskap på en arbetsplats. Vårt fokus är att utveckla individer och förbereda dem för livet och arbetslivet. Vår insats är att skapa möten mellan arbetsgivare och arbetslösa ungdomar som leder till praktikplatser.

I vår praktikmodell har vi som mål att arbetsgivare i vår region kontinuerligt har minst en-två praktikanter på plats under året. En praktikperiod är max tre månader. Utvärdering sker kontinuerligt under processen.

Genom att samarbeta med Brynäs IFs unika företagsnätverk kan vi få ut betydligt fler ungdomar i praktik och på så sätt bidra till att stärka ungdomars självkänsla samtidigt som vi bidrar till minskad arbetslöshet. När en praktikplats leder till att arbetsgivaren får nya perspektiv och ungdomarna nya erfarenheter har vi lyckats. Ett extra plus blir det om vi lyckas hjälpa unga till varaktig anställning, eller till vidareutbildning.

Hjälp oss bidra till minskad arbetslöshet och var med och gör en samhällsinsats!

Att motivera unga, arbetslösa människor på en praktikplats är att göra en samhällsinsats. Vi hjälper ungdomarna med en första rad på sitt CV och de får erfarenhet som de har stor nytta av på sin vidare väg in i arbetslivet.

Vårt fokus är att förflytta ungdomen från ett liv utanför arbetslivet till en gemenskap på en arbetsplats. På så sätt utvecklar vi individer och förbereder dom för livet och arbetslivet och bidrar till att stärka ungdomars självkänsla samtidigt som vi bidrar till minskad arbetslöshet.

Tillsammans sänker vi ungdomsarbetslösheten!

En bra start har tillsammans med sina partners och Arbetsförmedlingen arbetat fram en grundstruktur och arbetsmodell, Vägen in. Vi har som mål att arbetsgivare som väljer att arbeta efter vår modell varje år kommer att ha minst två praktikanter på plats. Varje praktikomgång är tre månader lång, och vi vill att alla tar emot minsten på våren och en på hösten. Efter tre månaders praktik har vi tillsammans förstärkt en ungdoms start i arbetslivet och ökat deras chanser till anställning eller vidareutbildning.

Utvärdering sker kontinuerligt under processen tillsammans med Arbetsförmedlingen och vi arbetsgivare som tar emot praktikanter blir bollplank till varandra för att hela tiden utvecklas och bli bättre.

I vår modell har vi valt att starta processen där arbetsgivare och ungdomar möts genom att anordna ”speeddating-träffar”. Framåt kommer vi att samla dessa träffar till två specifika veckor per år,  v.4 respektive v.38.

Vem gör vad (pdf)
Introduktion av praktikant (pdf)

Vi arbetar för att andra ska göra samma sak

En bra start har tillsammans med sina partners och Arbetsförmedlingen arbetat fram en grundstruktur och arbetsmodell, Vägen in. En bra start arbetar för att fler ska bidra till en minskad ungdomsarbetslöshet genom att sprida Vägen in både i regionen och nationellt.

I Gävleborg kommer klubbarna i Ett Bra Nätverk (som drivs av En bra start) att arrangera speed-dating-träffar. Nationellt kommer vår Vägen in att spridas genom svenska hockeyligan (SHL) och dess klubbar. Målet är att SHL med dess klubbar ska bli en hållbar samhällskraft som bidrar till att minska arbetslösheten i Sverige.

Ledare för en dag

En bra start och Ung Företagsamhet Gävleborg samarbetar för att utveckla mötet mellan företag och ungdomar som i sin tur leder till att ungdomar växer genom ökade kunskaper, erfarenheter och kontakter. 

Vårt samarbete riktas främst in på de Alumner som drivit företag under gymnasietiden och som nu antingen vidareutbildar sig någonstans i Sverige eller har fortsatt sitt entreprenörskap och startat eget.

Ledare för en dag
Genom Ledare för en dag får UF-alumnerna en unik möjlighet att få insikt i hur det är att leda ett företag eller organisation. Unga, drivna och talangfulla UF-alumner kopplas samman med framgångsrika ledare under en arbetsdag och får följa med in i verkligheten. Att under en dag få känna på hur ledarrollen fungerar skapar en vilja att utvecklas och höja sin egen ambitionsnivå att bli morgondagens ledare.

Ledaren välkomnar den utvalda alumnen att skugga honom eller henne en helt vanlig dag. En vanlig dag i en ledarroll kan såklart skilja sig mycket – kanske är den fylld av möten och externa uppdrag eller kanske är det en produktiv dag på kontoret. Om någon del av arbetsdagen innehåller en aktivitet som utesluter gäster får UF alumnen ta en paus och ansluter efter aktivitetens slut. 

Genom Ledare för en dag får ledaren en större förståelse för de utmaningar en driven ungdom står inför, en insikt i Ung Företagsamhets arbete med att få unga människor mer företagsamma samt en annorlunda, rolig arbetsdag!

Utbildningen varvar grundläggande ledarskapsteori med övningar och temabaserade gästföreläsningar och bygger på varje deltagares eget engagemang i reflektioner och diskussioner. Därför är det viktigt att man som deltagare kan vara med varje gång. För att examineras från utbildningen krävs minst 70 % närvaro totalt. Utbildningen består av tio träffar på kvällstid och är för deltagarna helt kostnadsfri.