Kompis

Skolbesök

Syftet med En bra starts skolbesök är att som extern aktör bekräfta det som skolan förmedlar och arbetar med varje dag och på så sätt förstärka budskapet. För att göra skolan till en tryggare och lugnare plats kompletterar En Bra Start skolor och fritidsverksamheter med att våra representanter gör besök och organiserar något av våra valbara koncept; Kompissnack, Spontanlek, Livsresan eller En Bra Start-dag.

Målet med skolbesöken är att bidra till att:
• stärka gemenskapen mellan barn
• skapa en trygg skolmiljö
• barn rör på sig och är aktiva
• öka barnens motivation att lära

Aktiviteter i En bra start bygger på följande artiklar i Barnkonventionen:
• Artikel 3: Utgå från barnets bästa
• Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd
• Artikel 28: Rätt till utbildning (fokus matematik)
• Artikel 31: Rätt till lek, vila och fritid

Skolor som är intresserade av att få besök av En bra start kontaktar Alex eller Kristian för att komma överens om tid och form för skolbesöket. Allt utgår från det behov som skolan har och där vi ser att En bra start som extern aktör kan bidra till att möta det behovet.

Skolbesöken från En bra start har delats in i olika koncept; Kompissnack, Spontanlek, Livsresan och En Bra Start-dag.

Kompissnack
Målgrupp: elever åk 3-6 på skolor/fritidsverksamheter
Ämne: Om hur alla kan bidra till en bra skolmiljö samt vikten av att samarbeta och vara en bra kompis
Planeras in utifrån förfrågan (skolors behov och En bra starts möjlighet)
Leds av Alex och Kristian (eller en av dem) från En bra start
Spelare och ledare från Brynäs IF kan delta om möjligt
Värderingsövningar, föreläsning, samtal
Fr 60 min till 2 timmar – Passar bäst i klassrumsmiljö.

Spontanlek
Målgrupp: elever åk 3-6 på skolor/fritidsverksamheter
Ämne: Fysisk aktivitet och lek på skolgård, fritidsgård, gymnastiksal etc.
Planeras in utifrån förfrågan (skolors behov och En bra starts möjlighet)
Leds av Alex och Kristian (eller en av dem) från En bra start
Spelare och ledare från Brynäs IF kan delta om möjligt
Fr 60 min till 2 timmar – Passar både som fritidsaktivitet och klassrums-/idrottssalsaktivitet

Livsresan
Målgrupp: elever åk 3-9 på skolor
Ämne: Utifrån Kristians och Alex egna livsresor belysa vikten av det personliga ledarskapet för att hantera med- och motgångar i livet
Planeras in utifrån förfrågan (skolors behov och En bra starts möjlighet)
Leds av Alex eller Kristian från En bra start
Föreläsningsform, 60 min – Passar bäst i klassrumsmiljö

En Bra Start – dag
Målgrupp: elever åk 3-6 på skolor/fritidsverksamheter
Ämne: En heldag med En bra start med möjlighet till rundtur i arenan, spontanlek, kompissnack, föreläsning, hockey för alla etc.
Planeras in utifrån förfrågan (skolors behov och En bra starts möjlighet)
Leds av Alex och Kristian (eller en av dem) från En bra start
Spelare och ledare från Brynäs IF kan delta om möjligt – Gavlerinken Arena med omnejd

Boka Skolbesök
Kristian Nervik Nilsen, 072-366 91 11, kristian.nilsen@brynas.se
Alexander Bäcklin, 070-109 18 82, alexander.backlin@brynas.se

Spelarbesök

När fler vuxna finns till hands för barnen bidrar det till en tryggare och lugnare skolmiljö. Likaså när externa aktörer kan komma till skolan och bekräfta det som pedagogerna arbetar med varje dag för att elever ska klara sin skola, vara aktiva och röra på sig, äta bra och bidra till ett gott klimat på skolan.

Därför kompletterar En bra start skolor och fritidsverksamheter i Gävle med vuxna förebilder på olika sätt. Brynäs IF:s herrlag träffar elever varje vecka i fritidsverksamheterna på Lillhagsskolan, Lilla Sätraskolan, Sörbyskolan, Staffansskolan och Ludvigsbergsskolan. Vid spelarbesöken uppmuntras eleverna till läxläsning, rörelse och fysisk aktivitet på skolområdet och spelarna finns där för vardagliga samtal med barnen.