Vår idé

En bra start är stolta och glada över att kunna samarbete med stora, starka och modiga bolag som vill vara med och förändra samhället.

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet

I allt vi gör utgår vi från vad som är bäst för barnen | Barnkonventionen, artikel 3

En bra start arbetar för att skapa sammanhang där gemenskapen stärker utvecklingen för barn och unga. Med nya sätt att aktivera partners och driva samverkan mellan samhälle och näringsliv, bryter vi ny mark för hur en idrottsförening kan bli en stark kraft i sin samtid.

En bra start är ett verksamhetsområde i Brynäs IF, med fokus på det som händer vid sidan av isen. Tillsammans med UNICEF och Brynäs IF:s starka partners och i samverkan med många andra goda krafter och föreningar arbetar vi för att alla barn och unga ska få en bra start i livet.

En bra start bidrar genom att komplettera skolmiljön med förebilder och inspirera i arbetet med barnkonventionen, stärka ideella ledare med utbildning samt genom att ge alla barn möjlighet att delta i kreativa och meningsfulla aktiviteter på fritiden. En bra start arbetar också för att fler ungdomar ska komma ut i praktik som på sikt bidrar till att fler ungdomar får anställning eller vidareutbildar sig.

En bra start arbetar också för att fler föreningar ska hitta sin väg att öka sitt samhällsengagemang på ett för föreningen hållbart sätt. Det gör vi bland annat genom att  sprida våra kunskaper och  erfarenheter samtidigt som vi lär av föreningarna och på så sätt utvecklas vi tillsammans.