Vår värld

från gävle till namibia

Vårt arbete startar genom vårt lokala och regionala verksamhet i Gävleborg – och fortsätter sedan vidare ut i Sverige, Europa och världen via våra inspirationsföreläsningar och vårt arbete tillsammans med UNICEF.

gävle

Vårt arbete startar lokalt, på vår hemmaplan, i Gävle och bland tusentals ungdomar.

regionen

Därifrån tar vi det sedan ut ii vår region, Gävleborg, med en rad aktiviteter.

sverige

På riksnivå vill vi inspirera fler till att göra skillnad för barn och unga.

internationellt

Ute i världen kämpar vi för och tillsammans med UNICEF.