Vår vision

Vår vision och övergripande mål

Vår vision

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet.

Övergripande mål

Öka kunskapen om barns rättigheter utifrån barnkonventionen och bidra till att den efterlevs.

Våra principer

Allt arbete som utförs inom ramen för En bra start bygger på ett antal grundläggande principer. Dessa principer är vägledande för såväl Brynäs IF som för aktörer vi samverkar med.

Läs om våra principer här (pdf)

Verksamhetsplan

Varje vår arbetar styrgruppen för En bra start fram en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Planen styr det arbete och de aktiviteter som ska genomföras under året inom ramen för En bra start.

Verksamhetsplan (pdf)